måndag, november 15, 2021

EU-rapport avslöjar Muslimska Brödraskapet

 Den konservativa gruppen i Europaparlamentet har precis genomfört ett seminarium och släppt en avslöjande rapport om Muslimska Brödraskapet.

Den konservativa ECR-gruppens arbetsgrupp för religionsfrihet samlar experter för att diskutera Muslimska brödraskapets radikala och intoleranta islamistiska ideologi och hur Muslmiska brödraskapet verkar för att införa sharia i västvärlden.

Denna ideologi står i direkt strid mot våra europeiska judeo-kristna värderingar och grundläggande rättigheter. Under seminariet kommer de inbjudna experter att ge konkreta politiska rekommendationer om hur europeiska regeringar och EU-institutioner bäst kan motverka Muslimska brödraskapet i Europa som en del av kampen mot terrorism och radikalisering. 

Organisatör: Charlie Weimers (SD), Europaparlamentariker, Ordförande för ECR-gruppens arbetsgrupp för religionsfrihet, Sverige Moderator: Dr. Richard Burchill, Senior Fellow, European Foundation for Democracy, Belgien 

Rapportförfattare: Dr Paul Stott, Head of Security and Extremism, Policy Exchange, Storbritannien och Dr Tommaso Virgili, Postdoctoral Research Fellow, Berlin Social Science Center, Tyskland 

Inbjuden expert: Prof. Dr. Ruud Koopmans, Director, Migration Integration, Transnationalization Research Unit, Berlin Social Science Centre, Tyskland

Det var svensken Charlie Weimers som tog initiativet till rapporten, som skrevs av ett antal experter på islamistisk subversion. Den förtjänar att läsas !

Se intervjuer och debatt i filmen och läs rapporten.

 

'