tisdag, oktober 06, 2015

Känd bloggare: "Asylplatserna slut - vi står inför systemkollaps"

 
 Den kände debattören och thrillerförfattaren Lars Wilderäng på Cornucopia förklarar vad det är vi ser just nu. Det tål att läsas och begrundas...
"I en blixtinkallad presskonferens meddelade migrations-minister Johansson samt Migrationsverkets generaldirektör att platserna i asylmottagandet är slut nästa vecka. Sverige står inför en akut kris och de nödåtgärder man presenterade skjuter bara upp problemet några dagar. Hela migrationshanteringen står nu inför en systemkollaps.

Det kommer nu mer än 1 000 asylsökande till Sverige om dagen, 1 200 - 1 500 om dagen senaste veckan. Detta oräknat de som inte anmäler sig som asylsökande, utan tas om hand av frivilliga eller drömmer om att ta sig till Norge eller Finland.
 
Platserna för asylsökande är nu slut inom kort och det finns alltså ingenstans att skicka de som faktiskt söker asyl. Man kommer ta i anspråk evakueringsplatser i kommunerna, t ex gymnastiksalar, vilket ska hantera en vecka till.
 
Som fortsatta lösningar presenterades
Lägger man även till att Kriminalvården kan flytta runt interner och evakuera fängelser, så kan man få ytterligare 3 000 platser. Summan blir 19 800, eller för drygt två veckor till.
 
Men.
Det är kriminalvårdens transporttjänst som ska utvisa 6 000. De kan inte också flytta alla interner och frigöra platser.
 
Åtminstone Smälteryd saknar bygglov för asylsökande. De 300 platser som sagt frigöras där måste även renoveras, då anläggningen är i mycket dåligt skick efter att ha stått helt tom, även på inredning, i 4.5 år. Upphandling ska göras för renovering när/om man väl får bygglov att knö in 4-5x så många asylsökande som interner i de celler som finns kvar. Gissningsvis ser det ut på motsvarande sätt på Kirseberg. Oavsett ligger dessa platser månader framåt i tiden.
 
Avvisningstakten för 6 000 avslagna asylärenden är i bästa fall ett år, inte de sex dagar dessa 6 000 motsvarar. Givet att de som ska utvisas samarbetar. Tvingande ärenden innebär att två från transporttjänsten åker flygplan med en avvisad till destinationen, bor över på hotell, flyger tillbaka. Skölj, upprepa. Det andra problemet är hur svensk polis ska få fatt på dessa 6 000 till en början. Tillägg: Normal takt är 4 000 avvisade om året, men detta har kollapsat på grund av arbetsbelastningen enligt källa inom Nationella Transportenheten.
 
Mest uppseendeväckande är att migrationsministern sade att man nu tillsammans med Folkpartiet omgående ska klubba igenom tvingande lagar för kommunerna att ta emot de 10 000 redan godkända asylsökande, s k flyktingar. Lagen skulle annars först börja gälla till halvårsskiftet 2016.
 
Dock saknas sanktion mot kommuner som inte samarbetar. Kommuner kommer ta emot de man kan ordna bostad åt. Om ens det. Om det finns bostäder. Dessa 10 000 kommer alltså ta månader att få ut till kommuner.
 
Slutsatsen bör bli att migrationshanteringen havererar nästa vecka.
 
Resultatet blir en av tre möjliga utfall.
  1. Man stänger gränsen fysiskt och upphäver Schengenavtalet, beordrar ut polis, tull, militär att hålla gränsen.
  2. Man stänger gränsen juridiskt och upphäver möjligheten till TUT eller PUT. Signalvärdet får strömmarna att upphöra.
  3. Invandringen släpps helt ultraliberalt fri och vem som helst släpps in i landet och kan de facto stanna så länge de kan ordna uppehälle (kåkstad á la romerna) och försörjning.
1. eller 2. är omöjliga då man har målat in sig i ett hörn med humanitär stormakt och öppna hjärtan och samarbetar inte med rasister.
 
Då det helt enkelt saknas infrastruktur att hantera dessa strömmar blir resultatet därmed 3. Det är åtminstone min hypotes. Det finns oavsett inte polis, tull och militär nog att hålla gränsen och det finns inte polis nog att genomföra 10 000-tals avvisningar om man upphäver möjligheten till TUT eller PUT.
 
Det saknas sängar, madrasser, bostäder, tandläkare, vårdcentraler, vatten, avlopp, lärare, SFI-lärare, psykologer, migrationsdomstolar, handläggare på Migrationsverket, tjänstemän till asylförläggningar, poliser att avvisa asylärenden med. Det saknas infrastruktur.

Inga pengar trollar fram den över en natt. Man kan slänga hur många miljarder som helst i budgetunderskott på detta, men en lärare tar år att utbilda. Det tar år att bygga lokaler och anläggningar. Inga lånade miljarder ändrar det.

Dessutom är alla åtgärder nu i kortsiktig panik. Det saknas helt långsiktig planering. Presskonferensen gjorde också tydligt att man inte har någon långsiktig plan eller avser ändra migrationspolitiken. För att inte tala om när man står i TV och hänvisar till Kriminalvårdens 3000-4000 platser eller tre dagars asylsökande som en lösning på problemet.
 
Svensk migrationshantering står inför en total systemkollaps. På ett eller annat sätt. "
 
***