måndag, oktober 12, 2015

77 % av Danmarks muslimer önskar islamisk stat....

 
 
Jyllands-Posten publicerade på lördagen en
chockerande opinionsundersökning.
En stor majoritet av Danmarks muslimer
önskar en islamisk stat med sharia som lag...
 
77,2 % menar att koranen är det enda rätte-
snöret för politiken. Det är en drygt 15 %-ig
ökning mot en undersökning för tio år sedan.
 
Också i inställningen till vardagen har det skett
en kraftig islamisering.
42,7 % anser att muslimska flickor ska vara täckta
med hijab eller burqa så snart de lämnar hemmet.
 
 
Hälften av de danska muslimerna ber fem gånger
om dagen, mot knappt en tredjedel för tio år sedan...
 

***
 
F d inrikesminister Karen Jespersen kommenterar
undersökningen och dess konsekvenser


"Jyllands-Posten fortolker målingen således, at muslimer i Danmark er blevet mere religiøse. Det er en misvisende måde at formulere sagen på.
 
Man er nødt til at gøre det klart, at islam ikke er en religion i vores kristne forstand. Islam er ikke bare en personlig tro. Den giver love for, hvordan samfundet skal indrettes, og den rummer et hav af forskrifter, som den enkelte skal følge i sit personlige liv.
 
Islam er altså ikke bare en religion, den er en politisk ideologi. Og når man taler om at følge Koranens anvisninger fuldt ud, så taler man også om at følge Koranens love for, hvordan samfundet skal indrettes.
 
Dermed siger man, at man ønsker sig en islamisk stat. Dette drejer sig ikke om terrorbevægelsen Islamisk Stat, men om en stat, der i sidste ende er styret af Koranen"
 
***
Norska HRS kommenterar utifrån liknande undersökningar