söndag, oktober 18, 2015

Gatestone: "Sverige farligt nära kollaps"Gatestone Institute, nu även med en svenskspråkig artikelservice, analyserar
dagligen Västerlandets sammanbrott. Från Sverige är det oftast kunniga Ingrid
Carlqvist som rapporterar.
Igår konstaterade hon att Sverige är farligt nära kollaps.
 
Om migrantvågen fortsätter i samma takt som nu, kommer svenskarna att vara i minoritet i sitt eget land redan om 10-15 år.
 
"Den slutliga konsekvensen av Västs och framförallt Sveriges invandringspolitik är att ekonomin kommer att kollapsa, för vem ska betala? Och ekonomiska sammanbrott går alltid snabbt när de väl händer." — Lars Hedegaard.
 
Att det pågår ett folkutbyte i Sverige torde dock stå utom tvivel för de flesta nyktra bedömare.
 
De senaste två veckorna har över 1 000 unga registrerats, av dessa har hälften avvikit och polisanmälts som försvunna. Ingen vet varför eller vart de har tagit vägen.
 
De senaste veckorna har Centralstationen i Sveriges tredje största stad, Malmö, varit översållad med migranter, och de frivilliga som under de första dagarna dök upp med mat, vatten och kläder tycks nu ha tappat intresset.
 
Inom kort lär svenskarna tvingas inse att staten inte längre kommer att ta hand om dem. Landet som för bara 20 år sedan betraktades som ett av de tryggaste och mest välmående i världen, riskerar att inom kort vara en kollapsad stat

Hennes analys av de senaste veckornas katastrofala utveckling avslutas med:
Den socialdemokratiske, men regeringskritiske, bloggaren Johan Westerholm påpekar 7 oktober i inlägget "Systeminfarkt i flyktingmottagandet" att ovanpå dem som redan är i Sverige ska läggas de migranter som inte beviljas asyl i Sveriges grannländer Norge och Finland, och därför snart kommer att återvända till det land de senast befann sig i – Sverige. Och med tanke på att Finland underkänner 60 procent av asylansökningarna kommer migrantkaoset bara att öka de närmaste veckorna.
Westerholm skriver att situationen i Malmö är "utom kontroll" och konstaterar att vi inte alls vet vilka som kommer till Sverige:
 
"En mycket stor grupp handläggare [på Migrationsverket] känner inte ens till de terrorstämplade organisationerna och sedan finns det sympatisörerna – de som av princip aldrig skulle göra en anmälan till Migrationsverkets säkerhetsavdelning, av ideologiska skäl. En stor grupp är de som är skrämda till tystnad. Att inte göra någonting är ett säkert sätt att behålla jobbet på ett verk som präglas av rädsla och stress. Skulle en anmälan om misstanke ändå göras så händer i normalfallet ingenting. Hotas terroristens liv och hälsa, vilket ligger i sakens natur, får denne stanna. Inledningsvis med tillfälligt uppehållstillstånd i stället för permanent, men tillfälligt blir i praktiken per automatik permanent över tid."
De 152 asylsökande som rapporterats till Säpo hittills i år, som eventuella risker för rikets säkerhet, är därför med största säkerhet bara toppen på isberget.
De svenskar som redan tappat tron på myndigheter och politiker börjar nu förbereda sig för det otänkbara – att deras en gång så trygga samhälle kommer att kollapsa. På webbsidan 72timmar.se informerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om "våra fem grundläggande behov: vatten, mat, värme, sömn och trygghet". Här får läsarna veta att de bör ha vatten och konserver hemma, och se till att de kan hålla sig varma.
"Prepping" (förberedelse) blir också allt vanligare i Sverige. Förra sommaren kunde man i Svenska Dagbladet läsa att Sveriges första webbutik för preppers öppnat och att intresset varit stort. Fram till nyligen har, enligt Sifo, sju av tio svenskar varit helt oförberedda på en kris som slår ut elförsörjningen och därmed all infrastruktur. Webbutikens ägare Fredrik Qvarnström sa till tidningen att svenskarna enligt hans uppfattning är sämst krisförberedda i världen:
 
"Det pratas mycket om växthuseffekten och ekonomiska kriser. Folk är nog medvetna om att det finns problem, men jag tror inte att de vet hur pass sårbara vi faktiskt är. Vi förlitar oss på att staten ska ta hand om oss, som den gjorde förr."
Inom kort lär svenskarna tvingas inse att staten inte längre kommer att ta hand om dem. Landet som för bara 20 år sedan betraktades som ett av de tryggaste och mest välmående i världen, riskerar att inom kort vara en kollapsad stat.
 
 
***