fredag, augusti 22, 2014

ISIS=Al Qaeda=Hamas

 
 
 
För dem som behöver hjälp med att få
polletten att trilla ned har Elder of Ziyon
gjort en enkel lathund:
 
 
PS Det halshuggna barnet är sannolikt kristet 
och kommer från trakten av Mosul, Irak.
Bilden är hämtad från Den Korte Avis, Danmark.
 
***
Robert Spencer besvarar den viktiga frågan