fredag, augusti 01, 2014

Fredag: Dag 25 i kriget


At 8:00 AM, the IDF will cease fire for 72 hours
in accordance with the government's directive.
We will continue to dismantle the tunnels.
 
Nytt tillfälligt eldupphör, men framförallt tycks
Hamas krafter börja sina.
Antalet avlossade raketer minskar för varje
dag och övriga terroristaktiviteter, t ex
angrepp på israeliska samhällen genom
tunnlarna, misslyckas dagligen.
De raketer som träffar Israel slår
nästan samtliga ned i Negevs utkanter.

Men många experter fruktar att terroristerna
sparar sina raketer och planerar ett slutgiltigt
Ragnarök med ett massivt raketanfall mot Israels storstäder.
 
 
Men glöm inte  
 

Och IDF:s viktiga uppgift, att förstöra
terrortunnlarna, fortsätter. 

 

 
 

 ***
Ni kan se flyglarmen till olika områden i realtid på
https://twitter.com/Alarmdarom