måndag, september 30, 2013

Antisemitismen i Danmark - igår och idag

Minnessten i Helsingborg
 
I dagarna högtidlighålls på många sätt
flykt till Sverige i oktober 1943.
466 greps och deporterades till Theresien-
stadt. Av dessa mördades 52. Ungefär
lika många dog av umbäranden under
flykten.
Det är ett minne som Danmark kan bära
med stolthet.
Men hur är då situationen för de överlevande,
deras barn och barnbarn ?
Jyllands-Posten intervjuar den 17-årige juden
Moran Jacob, som berättar hur hela hans uppväxt
präglats av antisemitisk mobbning, trakasserier
och direkta överfall. Allt av de islamistiska sharia-
**
Shariagäng på marsch - mitt i Köpenhamn
 
 "- Jag har överfallits tre gånger. Varje
gång av arabiska muslimer.  Det har
aldrig varit några danskar inblandade
och det har det inte heller varit i
något annat överfall som jag känner
till....
- Jag har överfallits för att jag bär
kippa och det är rena muslimska
hatbrott. Och jag känner mig
sviken av det danska samhället,
som bara tiger och försöker
mörka problemen."
**
Han fick mycket beröm för sitt mod
att framträda.
Men trakasserierna och hoten blev
bara grövre och grövre.
Gängen kallade honom
»Fucking jødesvin – din jødehund.«
och hotade honom till livet.
Nu överväger Moran att emigrera.
Varthän behöver han inte säga...
**
Var det för detta danska frihetskämpar
vågade livet ?
***

Läs mera på
Snaphanen
*
Every Kinda People
 *
*