tisdag, juli 03, 2007

Mullah Pigg mördad av jude....

Utmärkta Al-Hamatzav har
en tråkig nyhet för barnen
i Hamastan:

Den palestinska barn-
programskaraktären Farfur
har avlidit och blivit martyr.
Den piffiga lilla musen, som
av media raskt döptes till
“Mullah Pigg” och som så
pedagogiskt lärde palestinska
barn att hata judar har
hastigt och lustigt
avvecklats.

I det senaste (sista ?)
avsnittet mördas Farfur
av en jude sedan han
vägrat sälja arabisk mark
till Israel.....
http://memritv.org/#
Se klipp #1497