lördag, maj 19, 2007

En period av skärpt förtryck


Dumle, ena halvan av läsvärda
har en kommentar till förtrycket
(inte minst antisemitismen) i mullornas Iran.
Vad som sker i Tehran avspeglas också
snabbt hos vasallerna
HizbAllah och Hamas....
I en Amnesty-rapport från 2006 heter
det att situationen när det gäller mänskliga
rättigheter är ”fruktansvärd” och att
tecken tyder på att Iran ”går in i en
period av skärpt förtryck”.
Som vanligt är det minoriteterna
som är värst utsatta:
Bahaí