onsdag, maj 23, 2007

Påven och jag

Idag har jag varit på audiens hos Påven !
Inte direkt ensam, vi var väl en 25.000....
Hela Petersplatsen var fylld av pilgrimer,
församlingar, skolklasser, pensionärer och
sådana som jag.

Vatikanen hanterar det hela med stor
skicklighet. Från det att kanske 500
bussar kommer fram till Vatikanen tar
det inte mer än en halvtimme innan alla
är sorterade och instuvade i rätt fålla.
Då var vi ju analyserade och klassificerade
redan från ansökan...

Jag undrar fortfarande vad jag
klassificerades som ?
Hedning ? Omvändningsbar ?
I min fålla var det en salig (?) röra
av folkdansgrupper, utvecklingsstörda,
pilgrimer och skolklasser.
Den största gruppen var 4 busslaster
slovakiska arbetare, som åkt
nonstop Bratislava-Rom och direkt
efter audiensen skulle starta
hemresan.
Nå, huvudpersonen, Il Papa,
syntes från våra platser mest som
en vit fläck pa Peterskyrkans
trappa....
Men lyckligtvis hade vi hamnat
framför en av de tva stora
TV-skärmarna.
Audiensens innehåll var traditionellt:
d v s korta snuttar på en mängd olika
språk, bl a om den påvliga resan
till Latinamerika.
Sedan kom det alla väntade på
Den Påvliga valsignelsen och
uppräkningen av alla grupper som
ansökt om audiens. De som
hade musikgrupper med
(som t ex slovakerna) fick
spela 20 sekunder i TV-
kamerornas sken.
Kamraternas lycka var
fullkomlig.
Sammanfattningsvis:
en intressant upplevelse och
låt oss hoppas att den påvliga
välsignelsen alldeles särskilt
gällde bloggen....