tisdag, juni 07, 2005

Äntligen: Daniel Pipes på svenska !

Daniel Pipes är en av de kunnigaste och mest klarsynta forskarna och debattörerna i Mellanösternfrågan idag. Särskilt uppmärksammade har hans varningar för den expanderande islamismen, långt innan övriga forskare och underrättelsetjänster vaknade, blivit.
Inte minst har han visat något så sällsynt i akademiska kretsar som civilkurage.
Pipes är en flitig skribent och publicerar det mesta även på sin hemsida.
http://www.danielpipes.org/
Nu finns ett stort antal färska artiklar och annat material även översatt till svenska
http://se.danielpipes.org/

Med tanke på den pågående debatten om det saudiska inflytandet,
läs den uppbyggliga artikeln Saudiskt gift i amerkanska moskéer
http://se.danielpipes.org/article/2442