onsdag, januari 26, 2022

Onsdagens lägesrapport från Östersjön till Svarta Havet

 Som vanligt från Lars Wilderäng på Cornucopia

 

 

Lägesrapport onsdag morgon - illavarslande acceleration mot krig i Ukraina - summeras av reseavrådan från UD 

 

Dags för den säkerhetspolitiska lägesrapporten för idag onsdag, som blir rejält omfattande och illavarslande då situationen ser ut att accelerera på alla punkter. Att UD inför en reseavrådan för hela Ukraina och inte bara de ockuperade delarna är bara några snöflingor i den lavin som nu är igång. 
Dock ska man komma ihåg att Kreml kan agera som de gör som psykologisk krigföring med syfte att just orsaka oro och påverka västs beslutsfattare och opinion att ge efter för diktaturens krav. Spänn fast säkerhetsbältet, gräv fort och gräv djupt och läs vidare. Eller gå ut på en promenad och tänk på något annat. Ditt val, för det är ingen munter läsning nedan.
Traditionellt inriktad restaurang i Kyiv, numera med reseavrådan från UD
Vi börjar med en kort summering av läget från tidigare rapporter.

Ryssland har byggt upp en truppstyrka på 130 000 - 150 000 man i offensiva stridsgrupper längs Ukrainas gräns, inklusive i Vitryssland. Bedömare menar att det kan handla om upp till 300 000 man inklusive stödförband och logistikförband. Man har fört in medeldistansrobotsystemet Iskander i Vitryssland, ett system som kan bära kärnvapen, och hotar därmed hela norra och västra Ukraina med systemet. 
 
Sex ryska landstigningsfartyg är officiellt på väg till Medelhavet för att sammanstråla med tre fartyg ur Stilla havsflottan på en påstådd övning. Samtidigt övar Nato med tre hangarfartyg i Medelhavet. Åtminstone USA och Storbritannien har påbörjat evakuering av anhöriga från sina ambassader i Ukrainas huvudstad Kyiv. Ryska flottan har med åtminstone tjugo fartyg lämnat sina hamnar i Östersjön och genomför en övning. Sverige har skickat trupp till bland annat Gotland, men också andra platser, men bloggen kommer undvika att beröra svensk aktivitet. 
 
Ryska påverkansoperationer och desinformation, inklusive inflytelse- och påverkansagenter, troll och nyttiga idioter har intensifierats i Sverige - både med proryska budskap, antisvenska och med kampanjer mot svenska Försvarsmakten. Cyberangrepp pågår mot Ukraina, men antagligen även mot väst.
Modernt inriktad restaurang i Kyiv
 
Nu över till det senaste dygnets utveckling.

Vi börjar med ageranden här i Sverige, som kan tolkas som svenska myndigheters sammanfattningar av läget.

Till en början har alltså för första gången sedan 2015 svenska UD infört en reseavrådan för Ukraina. Den tidigare gällde bara de av Ryssland ockuperade delarna i Donetsk och Luhansk, samt den ockuperade Krimhalvön. Nu skriver man istället (bloggens fetstil):
"Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 25 januari 2022 beslutat om att ändra avrådan för Ukraina. Följande avrådan gäller: 

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk. 

Därutöver avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till övriga delar av landet.

Avrådan gäller tills vidare."

Reseavrådan hänger på gårdagens reseavrådan från USA och innebär att t ex svenska försäkringar eventuellt inte gäller i landet. Jag vet att jag har många svenska läsare med anhöriga i eller från Ukraina, som bor i landet, eller har företag och anställda i landet. 

Avrådan kan och bör tolkas som att UD ser en skarp risk om nära förestående krigshandlingar mot Ukraina.

Här i Sverige har Försvarets materielverk gått upp i krisstab "för att kunna planera och vara förberedda vid behov". FMV skriver bland annat:

"Målet är att vi ska säkra vår förmåga att stödja Försvarsmakten och vara redo att agera i det fall det skulle ske ytterligare försämringar. Det handlar med andra ord om att myndigheten ska vara förberedd och planera för det som vi aldrig vill ska inträffa. [...] Kris- och krigsstabens uppgifter består bland annat av att sammanställa lägesbild som innehåller såväl ett omvärldsperspektiv, ett produktionsperspektiv och ett organisationsperspektiv, föreslå åtgärder och ta fram och bereda beslutsutkast samt samordna kommunikation internt, såväl som externt, kring den aktuella händelsen"

FMV förbereder sig alltså för krig och detta ska ses som en skarp beredskapshöjning även om FMV försöker vifta bort det hela i sitt pressmeddelande.

Finansmarknadsminister Max Elger (S) har kallat till sig cheferna för Riksbanken, Finansinspektione och Riksgälden för ett extrainsatt möte om det säkerhetspolitiska läget. Mötet handlar om "eventuella implikationer på finansmarknadens funktionssätt" sade minister till TT. En del menar att det kan handla om ett besked om att regeringen kommer backa ett beslut att stänga av Ryssland från SWIFT om landet anfaller Ukraina eller andra grannländer, men också om hur en omedelbart förestående börskrasch om så sker inträffar.

Regeringen håller alltså krismöte med finansmyndigheterna med anledning av krigsrisken, vilket likt UD:s resevarning ovan och FMV:s kris- och krigsstab kan tolkas som att man håller på att spänna på hjälmarna.

Vi går vidare till praktiska reaktioner här i Väst.

Finland gick igår ut med att man genomfört beredskapshöjningar med sina stående förband, och eventuellt med delar av reserven. Det är enligt finska experter som t ex C Salonius Pasternak mycket ovanligt att man kommunicerar kring detta, och det ska alltså ses som strategisk kommunikation att man publicerat foton på trupp som förflyttats och att man hänger på skarpa robotar på finskt stridsflyg. Finland har också med sina F-18 genomfört en lufttankningsövning med USA i norra delen av landet under gårdagen, men detta sker normalt några gånger om året. Tidpunkten kan dock sorteras in under hata slumpen

Se också en omfattande artikel hos bloggaren Corporal Frisk för i princip all information i ämnet, och samtliga av finska Försvarsmakten släppta foton.

Bland foton som släppts och publicerats bland annat hos Reuters är foton från en övning med militärpolis i huvudstaden Helsingfors, men i länkarna ovan även skarpa robotar på flygplan, och förband utstationerade i Finland, inklusive helikopterburna.

USA fortsätter att leverera pansarvärnsroboten Javelin i stora mängder om laster om 80 ton åt gången till Ukraina. Den fjärde lasten anlände igår.

Storbritanniens leveranser av NLAW - svenska robot 57 - fortsätter också.

Ukraina köper alltså akut in toppmoderna pansarvärnsvapen i stor volym och det i högt tempo på kort tid. Ungefär som Sverige skulle agera om vi aktiverade beredskapskrediten vid eller inför ett akut krigshot.

Det är inte så att USA och Storbritannien skänker bort dessa vapensystem och robotar.

Den amerikanska jättebanken JP Morgan ska ha avvecklat samtliga positioner mot och i den ryska rubeln. När pengarna lämnar vet man att det föreligger en akut krigsrisk.

Nato meddelar att man skickar ytterligare örlogsfartyg som avskräckning och att man frambaserar stridsflyg. Bland annat skickar Danmark fyra F-16 för att förstärka Baltikum. Nederländerna skickar två F-35 till Bulgarien, vilket också Spanien överväger att göra. Frankrike går upp i beredskap att skicka trupp till Rumänien.

Norges statsminister uppger att Norge inte skickar ytterligare trupp för att förstärka Östeuropa, utan har hand om  Norr.

Det har också landat ett stort antal flygningar med amerikanska transportplan till Estland. Vad och varför är oklart. 

Ukraina uppger att man stoppat en grupp stöttad av Kreml som förberedde väpnade angrepp inom Ukraina vid gränsregionerna. Den ukrainska säkerhetstjänsten uppger att planen samordnades från Ryssland. Presidenten har gått ut och sagt till folket att det inte finns någon anledning till panik.

Västs flygspaning och signalspaningsflyg har intensifierat sin verksamhet och svenska spaning har även flugit över Estland. Man kan på spaningsrutterna se att de första ryska landstigningsfartygen nu är på väg in i genom Gibraltarsundet.

Vilket för oss över på ryskt agerande. Ovanstående är en del av västs reaktioner. Nu följer på vad.

Jag upprepar att Ryssland använder sig av vilseledning - maskirovka - och även psykologisk krigföring. Deras agerande är till för att skrämmas och betyder inte nödvändigtvis att man kommer agera eller att de kommer agera som man tror, dvs ett isolerat angrepp mot Ukraina. Syftet med agerandet är att uppnå sina mål - diplomatiskt, politiskt, ekonomiskt eller militärt - och ett sätt att göra det är att skrämma fram eftergifter från väst.

Även om man inte måste tolka allt agerande bokstavligt så är det likväl mycket oroande och situationen ser ut att accelerera.

Ryssland offentliggjorde igår att man genomför en beredskapskontroll  av marktrupp, flygvapnet och luftförsvaret i södra Ryssland, samt Svarta havsflottan och den Kaspiska flottiljen meddelas via den ryska statens nyhetsbyrå TASS.

Det betyder att trupp och system skickas iväg från sina grupperingar och beredskapskontrollen kan förstås maskera att man i närtid avser att anfalla Ukraina.

Ryssland pausar Wiendokumentet om rätten att skicka observatörer till större militära övningar, likt övningen Unionsmod som man menar pågår i Vitryssland just nu.

Även om man inte upphäver Wiendokumentet, vilket man gjort med ett stort antal andra avtal, så pausar man det och skyller på Covid-19. Effekten är att man kommer neka Väst övningsobservatörer i bland annat Vitryssland. Vilket ju är tämligen praktiskt om övningen avser att dölja ett förestående anfall mot Ukraina. Hur enstaka observatörer skulle innebära ökad risk för Covid-19 när man samtidigt skickat kanske 50 000 - 100 000 man tvärs över hela Ryssland från Östra militärdistriktet lämnas som en övning åt läsaren.

Ryssland frambaserar nu stridsflyg till Vitryssland. Detta uppger återigen TASS. Sant eller psykologisk krigföring är förstås okänt. Det ska handla om åtminstone Su-35C och flygplanen kommer från Östra militärdistriktet. Planen ska stanna till åtminstone 20:e februari för att genomföra den påstådda övningen Allierad beslutsamhet 2022. Stridsflyg kan ses som bland det sista man grupperar fram inför krigshandlingar - de är snabba att omgruppera, även om markpersonalen tar längre tid, och kan normalt verka på visst avstånd. Det senare gäller dock inte flyget från Östra militärdistriktet, vilket förklarar frambaseringen om man avser anfalla Ukraina.

En rysk senator meddelar också via propagandakanalen TASS att om Ryssland stängs av från det internationella betalningsysstemet SWIFT på grund av att man anfaller Ukraina, så kommer landet stänga av gasleveranserna till Europa, men också övriga leveranser av varor, som olja, och metaller. Propagandauttalandena lämnar öppningar för enskilda länder att motsätta sig en sådan avstängning, förringar betydelsen av Swift och innehåller formuleringar som "Behöver de gas, olja och metaller? Jag vet inte." Andra formuleringar är i stil med att "jag är inte säker att länder med stor handel med Ryssland kommer stödja en avstängning", underförstått exempelvis Tyskland med sitt akuta behov av gas.

Relaterat till gas har Ryssland fyllt på gaslagren i exklaven Kaliningrad. Den isolerade exklaven är därmed förberedd för att stängas av från omvärlden utan att akut frysa. Man kan dock se det som att Ryssland behöver dumpa sin gas någonstans när man nu dragit ner på exporten till Europa för att genom skyhöga värme- och elpriser antyda vad som kommer hända om EU motsätter sig en rysk invasion av Ukraina. Källa och analys finns hos Washington Examiner, och det handlar om en påfyllning via ett av Gazproms fartyg med flytande fossilgas, LNG, vilket både är omständligt och dyrt.

Fem fartyg ur Norra flottan har lämnat Kolahalvön rapporterar Barents Observer. De ska ta sig till öster om Irland och där genomföra en skjutövning - positionerade mellan USA och Europa. Man kan följa flottiljen via det medföljande tankfartyget. I övrigt handlar det om en räddningsbogserbåt och jagaren Viceamrial Kulakov, fregatten Amiral Kastanov och robotkryssaren Marskalk Ustinov, som är Norra flottans största fartyg undantaget de gamla relikerna som Peter den Store och det så kallade hangarfartyget.

Norge följer flottiljen längs landets kust.

Med ett medföljande tankfartyg kan man uppträda länge på öppet hav och utgör ett hot mot tunga förstärkningar sjövägen från USA till Europa.

Sammanfattningsvis ser situationen ut att accelerera och allt fler aktiva åtgärder som förberedelse inför ett krig av okänd omfattning ser ut att vidtas i väst, som reaktion på Kremls agerande - kom ihåg att ovanstående är OSINT som man som privatperson har tillgång till, medan myndigheter, försvar och regeringar har tillgång till rapporter och analyser från underrättelsetjänsten. Det finns mer än ovan även via OSINT, men det tänker jag inte hjälpa till med att sprida.

Ytterligare en restaurang i Kyiv, här i ett äldre källarvalv

För att avsluta positivt har Biden-regeringen nu fått en ny ambassadör på plats i Sverige efter bara haft en chargé-de-affairs ungefär sedan presidentskiftet. Ambassadörerna från USA utses av presidenten och byts ofta ut vid presidentskifte.Värt att notera att han som andra punkt efter handelsutbyte trycker på säkerhetspolitiskt- och försvarssamarbete.