tisdag, januari 18, 2022

Dagliga lägesrapporter från fronten Östersjön

 

Lars Wilderäng på bloggen Cornucopia var en gång en känd och uppskattad militärstrategisk krönikör. Sedan blev han populär science fictionförfattare, medan bloggen förvandlades till en diversehandel och plattform för ibland lite dubiös affärsverksamhet.

Glädjande nog tycks det spända militära läget i Europa ha fått honom att återvända till det han kan bäst, militära frågor.

Sedan några dagar ger han varje dag en lägesrapport från fronten Östersjön. Läs dem ! 

Lägesbild runt Sverige måndag - ryska amfibiefartygen uppges lämna Östersjön - nya IT-angrepp mot Ukraina avslöjade

Försvarsmaktens insatschef uppger att de ryska amfibiefartygen är på väg mot väst och bedömer att de är på väg att lämna Östersjön. Med tanke på stormbyar och mängden sjögång i natt är nog inte stridsvärdet det bästa hos marininfanteriet ombord, som säkert har fått studera sitt och kamraternas maginnehåll utan röntgenapparater. Ukraina har utsatts för nya försök till IT-angrepp, maskerade som ransomware. Tillägg: Tre ryska amfibiefartyg har nu passerat under Stora Bältbron på väg in i Kattegatt.
Stridsfrdonsbesättningen på en luftvärnskanonvagn 9040 höjer stridsvärdet till höger i bild. Arkivbild från 2015. Lvkv 9040 utmärks av den cylinderformade radarn på tornet och har radar- och stridsledningspersonal bak i bollhavet istället för att ta uppsuttna skyttesoldater. 40 mm-kanonen kan också eleveras högre än på ordinarie stridsfordon 9040.   
 
Det har det senaste dygnet föredömligt nog framkommit rätt lite nytt om svenska Försvarsmaktens förehavanden. Expressen publicerade en lång intervju med regementschefen på P 18 Gotlands regemente, samt visade upp den redan kända och på ön permanenta förmåga med luftvärnskanonvagn 9040, vilket alltså inte tillförts i beredskapsanpassningen utan som standard ingår i 18:e stridsgruppen på Gotland. En del reagerar på att namnet på en plutonchef publicerades, men rikets försvar står och faller inte med en enskild individ, utan undantaget stridspiloter som det sägs råda brist på, så finns det alltid någon annan som kan ta över.

Det har blåst kraftigt under natten och sjögången har antagligen rejält sänkt stridsvärdet på de marininfanterister som befinner sig ombord på de ryska amfibiefartygen. Frågan är ens om det är särskilt mycket marininfanteri ombord, eller mestadels utrustning, för vi pratar inte om någon enorm komfort för marininfanteriet, som inte tillhör den nästan 100 man starka ordinarie besättningen. Det är inte ett kryssningsfartyg avsett för långvarig vistelse för passagerarna, utan vi pratar om ganska fältmässiga förhållanden. Släng på stormvågor på det så inser man att många marininfanterister kommer ätit baklänges under natten, då de som skogsmatroser knappast har samma sjöben som sjömännen ombord.

Försvarsmaktens insatschef uppger att de ryska fartygen stävar västerut, vilket ligger i linje med var HMLNS Rotterdam befinner sig, som antagligen håller ett behörigt avstånd för att inte uppträda provocerande. Hon är nu söder om Sveriges sydligaste punkt, Smygehuk. Rotterdam rör sig dock återigen österut nära fartygets maxfart, så kanske har även ryssarna vänt.

Om de ryska fartygen ska passera ut till Nordsjön via Öresund så säger avtalen att endast ett örlogsfartyg åt gången får uppehålla sig inne i sundet och Flintrännan, och de övriga får ligga i vänteläge. Flintrännan passerar mycket nära Malmö och det kan bli utmärkta fototillfällen från förslagsvis Västra Hamnen eller kanske ännu bättre Limhamn - tag dock med systemkamera med teleobjektiv och stativ då mobilkamerabilder sällan räcker långt, bokstavligt talat.

Mobilbild mot Öresundsbron från Ön i Limhamn, vilket eventuellt är närmaste platsen till Flintrännan. Ska man fotografera från Västra Hamnen är det typ Daniaparken eller Scaniaparken som gäller, sannolikt den utsiktspunkt mitt emellan parkerna som hos Google benämns Malmö Titanic Lovelock Point.

Det kan ifrån Falsterbo också gå att fotografera de väntande fartygen, men då bör man nog ha ett ännu större teleobjektiv.

Dock kan man välja att gå via Stora Bält istället och då försvinner möjligheterna till foto från svensk mark. Om man lämnar kan man mycket väl vara på väg mot Syrien, och den tidigare postningen av en marininfanterist med referens om att dra till Mellanöstern kan visa sig stämma, vilket bloggen skrev om igår.

Fartygen kan förstås vända och gå tillbaka in i Östersjön igen och vart de tar vägen vet vi inte förrän vi vet. Räkna med att Försvarsmakten har järnkoll - dessa fartyg går inte att dölja.

Går fartygen in i Kattegatt kommer man in i Västra militärregionens ansvarsområde. På Facebook publicerade igår kväll regionen följande föredömliga text:
"Tid för en påminnelse att på internet, inklusive sociala kanaler, inte rapportera kring pågående militära eller polisiära insatser. Bild och text kring geografiska områden, antal soldater, förband och förflyttningar kan röja viktig information och främja främmande makts informationsinhämtning. Tänk på vad ni säger, postar och agerar kring av säkerhetsmässiga skäl.

Ser du någonting som bryter av det normala i vår militärregion? Kontakta Vakthavande befäl MRV på 0500-46 61 00 för att meddela detta."

Media har fokuserat på Gotland, så inget har framkommit om hur det ser ut med försvarsåtgärderna på Västkusten, och så bör det förbli. Igår saktade den ryska isbrytaren Sibir ner utanför Göteborg, på sin färd vidare norrut.

Öster om Öland ligger Fortuna och Katun kvar utanför svensk territorialvattengräns, men verkar åtminstone stannat på en plats under stormbyarna, vilket är ett något mer normalt beteende än att dra upp och ner längs gränsen. Fortfarande verkar man dock inte vilja få en nykterhetskontroll från Kustbevakningen, genom att hålla sig utanför svenskt territorium och ute på internationellt vatten.

Uppmärksamheten kring det ryska agerandet i Östersjön har dragit bort uppmärksamheten från Ukraina, åtminstone för svensk del. Nya cyberangrepp mot den unga demokratin har avslöjats.

Microsofts cybersäkerhetsexperter avslöjande i lördags att de identifierat en ransomwareprogramvara inriktad mot Ukrainas regering och viktigaste myndigheter för krishantering.

Programvaran skulle dock bara uppträda som ransomware, men i själva verket så ska det inte gå att stänga av programvaran om den väl aktiverats då utpressningsmeddelandet saknar någon identifiering av den angripna datorn. Programvaran hade smittat ett antal datorer hos ukrainska staten, men ännu inte aktiverats då angriparen antagligen väntade på att få tillräcklig spridning.

Syftet skulle då var att maskera ett angrepp som ett ransomwareförsök, men det skulle alltså inte gå att stänga av även om man betalade lösen. Analys av programvaran visar enligt Ukrainas säkerhetstjänst på kopplingar till hackergrupper tillhörande rysk underrättelsetjänst.