måndag, september 06, 2021

Shana Tova - Gott Nytt År

 

Alla läsare tillönskas i kväll SHANA TOVA när det judiska året 5782 startar !

En liten repetition av de närmaste månadernas  "stora" judiska helgdagar:

Rosh Hashana
Den 1 och 2 tishri i början på hösten infaller Rosh Hashanah som är det judiska nyåret. Nyåret är en tid för omvändelse , inleder de tio botdagarna, som kulminerar i Jom Kippur, Försoningsdagen.

Jom Kippur – Försoningsdagen
Jom Kippur är den största av de judiska helgdagarna – en dag för bön och fasta. Detta är den sista chansen på det judiska året att att försonas med både Gud och sina medmänniskor.

Sukkot
Sukkot varar i sju dagar, varav de två första är riktiga helgdagar. Sedan kommer fyra mellandagar – chol hamoed. Man ska vistas i en sukka – en hydda – som symboliserar de tillfälliga boningar som israeliterna uppförde under den 40-åriga vandringen från Egypten till landet Israel. Numera är det få som bygger egna hyddor på sukkot, men utanför synagorna uppförs alltid en. Man förknippar ökenvandringen med skördefesten i gamla tider i Israel. Tanken är att Gud var nådig mot våra förfäder i öknen, och ledde dem i trygghet genom vildmarken och förde dem till Israel. Må han även vara nådig mot oss, genom att låta regnet falla och grödan växa. Man använder fyra sorters växter under morgongudstjänsterna, som påminner om alla jordens frukter och växter – alltså skördetiden.

Shemini Atzeret
Den sista dagen Sukot är en självständig helgdag. Mazkir – bön till minne av de hädangånga läses, samt Geshem – en bön för regn i landet Israel under den kommande vintern.

Simchat Tora
På Simchat Tora tågar man runt synagogan sju varv medan man bär Torarullarna och dansar med dem. Toracykeln avslutas denna dag med sista avsnittet ur 5:e Moseboken, och börjar om på nytt samma dag med första avsnittet ur 1:a Moseboken. Efter både afton- och morgongudstjänsten får barnen godispåsar.

***

Och hur firas Rosh Hasana i det judiska hemmet: