söndag, februari 28, 2021

Internationell razzia mot jihadister. Sverige tiger och mörkar...

 

 


Ledarsidorna avslöjar att svenska myndigheter inte deltar i en internationell razzia mot Kalifatet IS och dess broderorganisationer. Bl a Tyskland, Frankrike och Nederländerna gör en samordnad räd mot islamistisk terrorism.

Medan Sverige tiger och försöker mörka vad som händer.

Istället betygar Sveriges utrikesminister sin och partiets solidaritet med Muslimska Brödraskapet (all islamistisk terrorisms moder)....

 ****

BERLIN — Mer än 800 tyska poliser, inklusive SWAT-team, genomförde samordnade räder tidigt på torsdagen i Berlin och delstaten Brandenburg som ett led i utredningen av salafistiska miljöer som kan kopplas till terrorsekten IS. Räderna, de största någonsin, fick stor uppmärksamhet i hela Europa förutom ett land; Sverige.

Detta styrker bilden av de starka band som bland annat det Muslimska brödraskapet har med den svenska regeringen och statsförvaltningen. Sverige är idag ett tydligt s.k “Strong hold” eller motståndsnäste för dessa rörelser.

Mer än 800 tyska poliser, inklusive SWAT-team, genomförde samordnade räder tidigt på torsdagen i Berlin och delstaten Brandenburg som ett led  i utredningen av en organisationen Jama’atu Berlin. Gruppen är även känd som Tauhid Berlin. Detta rapporterar flertalet europeiska nyhetshus, bland annat Deutsche Welle Daily Mail, Reuters samt Associated Press.

Det är inte första räden mot moskéer med koppling till islamistiska organisationer i allmänhet och den Islamiska Staten i synnerhet, 2017 genomfördes motsvarande operation mot organisationen Fussilet 33 med motsvarande motivering. Den senare gruppen direkt kopplad till IS. Den tunisiske medborgaren Anis Amri genomförde den 12 December 2016 en terrorattack med hjälp av en lastbil på en julmarknad i Berlin som krävde 12 dödsoffer och ännu fler döda och kan kopplas direkt till Fussilet 33 moské och verksamhet.

Organisationen har förbjudits  av Berlins inrikesminister Andreas Geisel inför räderna med motiveringen att det var en “mycket radikal” grupp som betecknas som allierad, eller en del, av den Islamiska Statens ideologiska bas.

”Förbudet är en tydlig signal till alla religiösa extremister,” sa Geisel. ”Vi kommer att bekämpa terrorismens rötter. Vi tolererar ingen plats där terror predikas och ISIS förhärligas. ”

Myndigheterna menade att organisationen förespråkade en antisemitisk ideologi som dessutom står i opposition mot den tyska konstitutionen och förespråkade “väpnad jihad och terroristattacker mot civila“.  Polisräderna var avsedda att säkra organisationens tillgångar och leta efter bevis, sade myndigheterna. Inga arresteringar ska ha skett.

Tyskland och övriga Europa skärper tonen

 Räderna, eller polisinsatserna följer den hårdare ton som Tysklands förbundskansler Angela Merkel intagit de senaste åren mot islamistiska rörelser som även omfattar det turkiska Milli Görus samt det Muslimska brödraskapet. Den hårdare linjen har ett brett politiskt stöd. 2018 menade Volker Beck, förbundsdagsledamot (motsvarande parlamentet) för Die Grüne att Milli Görus borde förbjudas i Tyskland som organisation. Die Grüne svenska systerparti, Miljöpartiet, har en totalt motsatt inställning till islamistiska rörelser än det tyska.

Tysklands hårdare och tydligare förhållningssätt har även inneburit att det statliga stödet till biståndsorganisationen Islamic Relief har dragits in och att Islamic Relief fått lämna de federala samverkansorganisationerna.

Den turkiska islamistorganisationen Milli Görüs stödjer aktiv jihad i Syrien. 

En av Tysklands mest respekterade tidskrifter Der Spiegel beskriver Milli Görüs som “en rörelse med radikala, anti-Europeiska tendenser och som är under bevakning av tysk underrättelsetjänst”. Enligt Hollands största dagstidning De Telegraaf har Milli Görüs även ha kopplingar till både terrorstämplade Hamas och det Muslimska Brödraskapet.

Direkta kopplingar till Milli Görus har bland annat den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan (MP). Kaplans umgängen med denna organisation, där han har fångats på bild på möten och även på video när han håller ett tal på turkiska på ett möte, var en av orsakerna till att han tvingades lämna posten som minister i regeringen Löfven I. Kaplan skall därefter även ha lämnat även Miljöpartiet och är idag aktiv i Muslimska brödraskapets ena biståndsorganisation Muslim Aid.

Såväl Frankrike som Nederländerna har påbörjat eller aviserat motsvarande hårdare och oförsonligare ton mot rörelser som stödjer Islamiska Staten, direkt eller indirekt, samt sådana som Milli Görus eller andra motsvarande med kopplingar till det Muslimska brödraskapet.

Sverige ett starkt motståndsnäste för islamister

Hade motsvarande lagrum funnits i Sverige som i Tyskland och Frankrike hade minst fem moskéer stängts på motsvarande sätt; Stockholms moské, Gävle moské, Vivalla moské, Landskrona moské samt Bellevue-moskén i Göteborg. Samtliga dessa har varit arenor för jihadistpredikanter eller Muslimska brödraskapets budskap.

Den utvisade imamen Abo Raad, som av regeringen bedömts som hot mot rikets säkerhet, har Gävle moské som sin främsta arena.

De svenska organisationer som skulle upplösts med den tyska och franska lagstiftningen som grund är med stor sannolikhet inte bara Islamiska Förbundet i Sverige, som organiserar bland annat Stockholms moské och öppet erkänt sig till Muslimska brödraskapets ideologi utan även studieförbundet Ibn Rushd samt det numera avregistrerade Sveriges Unga Muslimer. Dessa tre organisationer genomförde under tio år ”De muslimska familjedagarna” som tjänat som en motsvarande arena för hat- och jihadistpredikanter.

Med den räd som genomfördes i Berlin under torsdagen, och med vilken uppmärksamhet den fått i Europa samt med vilken tystnad den mötts i Sverige, av såväl det svenska klustret av Brödraskapets nätverksorganisationer som svensk media  blir det tydligare och tydligare att Sverige idag utgör ett ”Stronghold” eller ”Safe haven” för inte bara det Muslimska brödraskapet utan även för rörelser som ideologiskt befinner sig ännu närmare den Islamiska Staten och al Qaida ideologiskt.

Den visade tystnaden, och utrikesminister Ann Lindes (S) tydliga besked till det svenska klustret av Brödraskapets nätverksorganisationer om fortsatt säker och långsiktig finansiering med svenska skattemedel har dessa rörelser nu etablerat ett motståndsnäste i Europa. I Sverige.