onsdag, december 11, 2019

MALMÖ: Marxism - Islamism - AntisemitismDet kommer kanske en dag när vi kan sluta skriva om hur
treenigheten MARXISM - ISLAMISM - ANTISEMITISM
styr politiken i MALMÖ.

Men den dagen ser lika avlägsen ut som under Reepalus allra
mörkaste tid....

Se ett aktuellt inlägg av ex-socialdemokraten  Johan
Westerholm på Ledarsidorna :
"Socialdemokraterna i Malmö är idag marinerat i antisemitism. .".Statsminister Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki

  • Tisdag 10 Dec 2019
E-post 2458
Statsminister Stefan Löfven låter utåt förstå att moderaterna nu löper antisemiters och rasisters ärenden. Men bakom retoriken låter han samtidigt med sin passivitet tömma Malmö på judar och på så sätt löpa religiösa fascisters ärenden. Socialdemokraterna i Malmö är idag marinerat i antisemitiska övertygelser och religiöst fascistiska sympatier. 


Statsminister Stefan Löfven anklagade i förra veckan Moderaterna för att vara ett nazistiskt parti efter att Ulf Kristersson träffat Jimmie Åkesson. Löfven anklagar också Kristersson för att inte lyssna på överlevare av Förintelsen. Ulf Kristersson svarade i ett inlägg på Facebook.
”Stefan Löfven borde besinna sig och sluta upp med att förgifta det demokratiska samtalet”.
Oaktat vad Sverigedemokraterna är för parti, vilket är det parti som Stefan Löfven avser finns det dock goda skäl för statsministern att analysera Ulf Kristerssons kritik.

I dagarna skall Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF, ta beslut om tilldelningen av statsbidrag för 2020. SSU redovisade 2018 för MUCF att ungdomsförbundet ansågs sig ha vidtagit tillräckliga åtgärder när omfattningen av bristerna i Skåne blivit kända för förbundsledningen när attityderna till bland annat hedersrelaterat våld var aktuellt. Uppgifterna kring SSU Skåne var dock så pass allvarliga att MUCF ansåg att åtgärderna inte var tillräckliga. SSU fick därmed inte tillgodoräkna sig de föreningar som finns i SSU Skåne eftersom det inte har levt upp till demokratikriteriet. Bidraget räknades därför ned för hela SSU inför 2019. Och under 2019 har SSU i Skåne och Malmö kunnat ertappas med att härbärgera öppet antisemitiska sympatier.

Med röda flaggor och plakat med texter som ”lika lön oavsett kön” och ”free palestine” demonstrerade SSU i Malmö under första maj 2019. I ett videoklipp som visar tåget när det passerar Folkets park hörs en grupp demonstranter sjunga ”leve Palestina – krossa sionismen”. Något nättabloiden Nyheter Idag var först att rapportera om. I videoklippet syns Ilmar Reepalu, under många år kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas starke man i Malmö, gå längst fram i tåget. Reepalu har tidigare gjort uttalanden som kritiserats för att vara just antisemitiska.
Expo:s Jonathan Leman definierar och förklarar den form av antisemitiska SSU Malmö sprider:
”Sionism kan innebära allt ifrån en strävan efter fred och samexistens och palestinskt självbestämmande till högerextremism och expansiv bosättarpolitik. Att beskriva sionismen som en monolitisk ”rasistisk och extremistisk” rörelse och peka ut och demonisera ”sionister” innebär att man legitimerar en fientlighet mot den absoluta majoriteten av världens judar. Man försöker dessutom göra det utifrån en förment antirasistisk hållning. Förstår man inte funktionen av ordet sionism i antisemitisk retorik kan man omöjligen motverka vår tids antisemitism (Expo 19/7 2012)”.
Statsministerns linje har varit att antisemitismen inom ungdomsförbundet har varit en fråga för ungdomsförbundet då de är skiljda juridiska personer även om han fördömt den. I detta ligger Stefan Löfven och balanserar på gränsen mellan osanning och medveten lögn inför media och allmänhet.

Enligt partistadgarnas tredje paragraf är en medlem i ett sidoförbund även medlem i moderpartiet. Stefan Löfven hånar inte bara Förintelsens överlevare genom att själv inte lyfta ett finger för att utesluta dessa medlemmar. Statsministern bidrar därmed personligen med sin passivitet till att tömma Malmö på judar. Krymper församlingen i nuvarande takt kommer Malmö vara en jude-fri zon vid valet till riksdagen 2026.

Det pågår i och för sig ett arbete inför den stora konferensen mot antisemitism 2020 samt öppnande av ett museum över Förintelsens offer men det är öar av humanism i ett annars rödbrunt hav.

Och antisemitismen finns i den egna riksdagsgruppen. Riksdagsledamoten Jamal el Haj har uppträtt i demonstrationer ståendes under terrororganisationen Hizbollahs flagga. I efterhand förklarade el Haj att han inte visste hur Hizbollahs flagga såg ut. Jamal el Haj är i sådana fall unik som exil-palestinier. Han är i sådana fall den ende exil-palestinier över ett års ålder som inte vet det. El Hajs starkaste väljarbas finns i Malmös palestinska diaspora. El Haj sitter i bland annat riksdagens utrikesutskott och är en av de som utformar den socialdemokratiska utrikespolitiken. El Haj är i allra högsta grad medlem i det socialdemokratiska partiet. 

Andra exempel på antisemitiska övertygelser eller sympatier som växt fram i Malmö är Tro och Solidaritets Adrian Kaba samt riksdagsledamoten Hillevi Larsson. Adrian Kaba har låtit publicera öppet antisemitiska konspirationsteorier i förbundets tidning samt Larsson har poserat leende med kartor där staten Israel är utraderad. Ingenting av detta har följts upp av statsministern med uteslutningsärenden eller att vederbörande fått lämna sina uppdrag i partiet. Endast i fallet med Kaba agerade partiet lokalt i Malmö och Kaba är den ende som i efterhand bett om ursäkt. Om än med förbehållet att endast om det kunde bevisas att hans konspirationsteorier var antisemitiska skulle han be om ursäkt.
Reepalu. Larsson. El Haj. Kaba. Alla fortfarande fullvärdiga och respekterade medlemmar i det socialdemokratiska partiet.

Socialdemokraterna i Malmö är idag marinerat i antisemitism. Även om det finns enskilda öar som arbetar mot den eller utåt låter påskina andra sympatier är antisemitiska övertygelser något som präglar partiet. Inte bara ungdomsorganisationen. Denna antisemitism har sin rot i bland annat Muslimska brödraskapets ideologi. En religiös fascism som statsministern med sin passivitet inför den medvetet låter leva vidare. Frodas. Och växa.
Antisemitismen i det egna partiet i Malmö sopar statsministern under mattan i den pågående pajkastningen. Stefan Löfven bidrar därmed personligen till att öppet håna alla svenska judar samt till slut göra Malmö till en jude-fri zon innan valet 2026.