lördag, augusti 29, 2015

Men vem var den tionde Rättfärdiga ?

 
Publicerades första gången maj 2011, men är evigt aktuell.
 
 
Enligt Yad Vashems statistik har tio svenskar
utsetts till s k rättfärdiga bland folken (righteous
among the nations) för sina räddningsinsatser
under Förintelsen.
Raoul Wallenberg - Secretary of the Swedish Legation in Budapest 1944-45
(Recognised in 1963)
Valdemar & Nina Langlet - Swedish Red Cross delegates in Budapest, 1944-45
(Recognised in 1965)
Per Anger - Secretary of the Swedish Legation in Budapest 1944-45
(Recognised in 1980)
Lars Berg - Swedish Consul in Budapest 1944-45
(Recognised in 1982)
Carl Ivan Danielsson - Swedish Ambassador in Budapest 1944-45
(Recognised in 1982)
Erik Myrgren - Priest at the Swedish Church in Berlin in 1944-45
(Recognised in 1986)
Elow Kihlgren - Swedish Honorary Consul in Genoa in 1944
(Recognised in 2001)
Erik Perwe - Vicar of the Swedish Church in Berlin 1942-44
(Recognised in 2006)
 
Men Wikipedia listade 2011 bara nio.
Därför började jag söka:
Vem är den tionde ?
***
En av de mindre kända är prästen Erik Perwe.
Hans sonson skrev för några år sedan en
utmärkt biografi över farfadern
Perwe, Johan: Bombprästen
***
En utmärkt sida med korta biografier
på hundratals räddare från olika länder.
*****
SVARET på min fråga kom snabbt:
http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/pdf/virtial_wall/sweden.pdf

Moder Elisabeth Hesselblad fick utmärkelsen för att
ha räddat två judiska familjer under den tyska
ockupationen av Rom.


http://www.katoliknu.se/html/pressmedl-vat3.htm
**
 
En liten påminnelse till Wikipedia....
 
Och nu har saligförklarade Moder Elisabeth
Hesselblad fått sin rättmätiga plats även där...