söndag, maj 24, 2015

Jättelik salafistisk PR-kampanj når Malmö

 
 
 
 
Sedan en tid riskerar du att möta de här gossarna
på Malmös gågator.
Det är den svenska avläggaren av den jättelika salafistiska
PR-kampanjen som pågår sedan tre år i Tyskland, Schweiz
och Österrike.
Tusentals salafister ägnar all sin tid åt att dela ut
en specialversion av koranen och annat propaganda-
material. Nyfikna ungdomar lockas med på "intressanta"
möten, vilket resulterat i mängder av nya konvertiter.
 
En tysk salafistfilm visar hur en tysk som rekryterats
på gatan konverteras och blir en trogen salafist.... 
 


Förmögna bidragsgivare i framförallt Qatar satsade
på att trycka 25 miljoner koraner på tyska för utdelning.
Kampanjens tema var "en koran i varje tyskt hem".
Men självklart var det viktigaste att dra in ungdomarna
i de salafistiska nätverken.
Ledaren imam Ibrahim Abou-Nagie såg kampanjen
som mycket framgångsrik.

Tyska författningsskyddet gjorde 2011 en analys av
hur den genomsnittlige salafisten såg ut och levde:

"Han är en tysk man (d v s konvertit) mellan
20 och 30. Han har en stökig bakgrund från
en splittrad familj. 60 % är tidigare straffade
och har ofta varit medlemmar i kriminella gäng.
En stor grupp är arbetslösa eller lever på olika
bidrag. Mycket få har någon utbildning.
Man ägnar dagarna åt att läsa koranen,
missionera eller träna kampsport.
Han är oftast omvänd i en källarmoské av
hatpredikanter som Pierre Vogel eller Sven
Lau. Salafisterna är löst organiserade kring
Ofta kände konvertiten sig tidigare övergiven
av samhället. I den islamistiska sekten får han
enkla tydliga svar på alla frågor och dessutom
ett manligt kamratskap som liknar kampsports-
klubben eller fängelset. 
**
Många av männen uppger sig vara
Säkerhetspolisen kommenterar:
"Salafismen är jihadismens grogrund".
**
Det största nätverket, Pierre Vogels
Inbjudan till Paradiset, anses ha över
**
Kampanjen som nu startat i Sverige drivs
av det salafistiska Dawah-nätverket.
Tyngpunkten har hittills varit Västsverige,
(och inte oväntat med högkvarter
men nu får vi tydligen lära oss leva med dem
 även i Malmö.
IFBS - kampanjens täcknamn i Sverige- har
fått tillstånd att driva tre informationsbord
varje lördag.
I Tyskland har något av deras specialitet blivit
att översvämma hela städer med stormöten under
ledning av ökända hatpredikanter som Vogel eller Lau.
Pierre Vogel har flera gånger lyckats samla tiotusen
anhängare, som kommer tillresande från hela landet.
 
kan det gå illa, t o m för polisen...
 
Kopplingarna mellan Dawasalafisterna och rekryteringen
till Kalifatets jihadister är också ett ämne, som jag nog
får anledning återkomma till.
 
***