lördag, november 22, 2014

Jihad i Göteborg: Mordhot mot rabbin

 
 
Även i Göteborg har rabbinen utsatts för mordhot.
Liksom många gånger tidigare i Malmö och Stockholm.
 
Effekterna av den Tredje Intifada Hamas utropat sprider
sig över världen.
Viktiga mål denna gången är judar över hela världen och
militärer i de länder som är inblandade i att bekämpa
Kalifatets framryckning.
Vi har vant oss vid att den islamistiska antisemitismen
i Sverige mest varit koncentrerad till Malmö, där den
ju understötts och uppmuntrats av den rödbruna
Men vi får inte glömma att huvuddelen av de kanske 2-300
jihadister som rest från Sverige till Syrien/Irak kommer från
Göteborgsområdet...
 
 
Rabbinen i judiska församlingen i Göteborg har utsatts för dödshot. Hotet kom via mejl direkt till församlingen.
– Ärendet är anmält till polisen, säger Daniel Jonas, kanslichef på Judiska församlingen.
- Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder, men givetvis vill vi inte redogöra för hur de ser ut, säger Daniel Jonas.
Judiska församlingen är inte ovan vid hot av olika slag. Avsändaren till det aktuella mejlet är inte heller en obekant figur, utan en person som tidigare sänt åtskilliga hot via mejl till församlingen.

Daniel Jonas visar GP:s reporter själva budskapet, som innehåller flera obehagliga och hotfulla formuleringar. Bland annat kallas rabbinen, som tillträde sin befattning 2012, för "svin" och "förbannad barnamördare". Brevskrivaren formulerar också ett hot om att synagogan i Göteborg ska "jämnas med marken". Den förhoppning som avslutar mejlet är att rabbinen då ska "förpassas i den eviga elden."
Mejlet till judiska församlingen i Göteborg kommer bara två dagar efter terroristattacken mot en synagoga i Jerusalem då fem israeler dödades. De två gärningsmännen, som ska ha varit förklädda till ultraortodoxa judar, sköts sedan till döds.

För knappt två veckor sen högtidlighöll Judiska församlingen minnet av Kristallnatten, den natt i början av november 1938 då Hitlerjugend och nazistisk paramilitär genomförde pogromer mot judarna i Tyskland, Österrike och Sudetenland. Hundratals judar dödades, deras hem förstördes. Upp till 30 000 skickades till koncentrationsläger, 267 synagogor brändes ner och över 7 500 butiker vandaliserades.
– Vad har vi egentligen lärt oss av historien? frågar sig Daniel Jonas retoriskt.
 
Läs hela artikeln

**

 
 
Scener från massakern i Jerusalem