måndag, oktober 21, 2013

Förste muslimen hedras för juderäddning - och den dystra fortsättningen...

 
Yad Vashem meddelade nyligen att
den egyptiske läkaren Mohammed
Helmy utsetts till en "Rättfärdig bland
Folken", d v s en icke-jude som med
risk för eget liv räddat judiska liv
undan Förintelsen.
Dr Helmy är den förste muslim, som
tilldelats utmärkelsen. Den förste av
Yad Vashem har i många år letat efter
en muslim värdig utmärkelsen. De har
menat att det måste väl ändå ha funnits
någon muslim som kämpade mot Förintelsen.
Och nu fann de till slut dr Helmy, en egyptisk
läkare, som arbetade i Nazityskland och som
hjälpte flera judiska vänner med gömställen
och läkarvård. 
**
Dr Helmy, avliden 1982, förtjänar utan
tvekan den ädla utmärkelsen.
Han kan ju inte lastas för att ingen av hans
trosfränder ens kom på idéen att göra det-
samma.
Stormuftin av Jerusalem, Hitlers gode vän, var
ju mera typisk för arabernas inställning till
Förintelsen.
Stormuftin arbetade också i Berlin, men för
den nazityska progandaapparaten. Han besökte
och hade en hemlig dröm, att bygga det första
**
Elder of Ziyon kan berätta om den dystra
fortsättningen:
När medierna spårat dr Helmys efterlevande
släktingar visade det sig att de mera vandrade
i Stormuftins än doktorns fotspår...
De vägrar helt att besöka "judelandet" och
mottaga en utmärkelse ur judiska händer.