måndag, oktober 07, 2013

"Låt islamisterna bilda ett eget parti inför valet 2014"

 
Just nu sitter det i varje fall två ledande
män ur Muslimska Brödraskapet i Sveriges
Riksdag. Mehmet Kaplan (miljöpartiet) och
Abdirizak Waberi (moderaterna).
Partiledningarna vet självklart om det, men
tycks tiga och samtycka. Det handlar natur-
ligtvis om kvartsmiljonen muslimska röster.
regering håller på att betala tillbaka för ett
islamistiskt valstöd, som blev helt avgörande
i förra valet.
Snart är det tid för de svenska partierna att
köpa 2014 års röster.
Moderaterna i Malmö testade en s k islamisk
strategi redan 2002 med nuvarande migrations-
ministern som valledare och Rosengårds sharia-
domare Adly Abu Hajar som vallokomotiv.
Det gick inte så bra. Abu Hajar visade sig vara
avpolleterad från Brödraskapet och lika haram
som Billström....
Erfarenheten man dragit är att det är lättare
att köpa stödet från Muslimska Brödraskapet.
Som alltid när man handlar i basaren är det
stor risk att bli lurad, men går det bra lockar
mångdubbel vinst...
**
acceptera att Muslimska Brödraskapet infiltrerar
dem. Istället tycker han att islamisterna ska
pressas att bilda ett eget politiskt parti.
Han pekar på att "den islamistiska riksdags-
gruppen" kommer att växa kraftigt - inte minst
sedan (s) sålt den f d Broderskapsrörelsen
till Muslimska Brödraskapet.
Omar Mustafa stoppades av en bred folklig
opinion, men nu står Adrian Kaba och
många fler på kö.
"Många undrar i dag om Waberi, Kaba
eller andra islamister kommer att
nomineras till nästa val av de sekulära
partiernas valberedningar under täck-
manteln ”en ökad mångfald” och
bekämpning av islamofobi?"
Tyvärr har nog Egyptson en väl naiv syn på
den svenska politiken. 
De åldrande och krympande partierna vet
självklart om att de infiltreras och utnyttjas.
Men för möjligheten att få tiotusentals hittills
icke utnyttjade väljare är de beredda att ta
även mycket stora risker. Återigen ett exempel
från Malmö där Ilmar Reepalu var beredd
tillfredsställa islamisterna (och garanteras
deras röster) inför förra valet.
Och lyckades...
**
Muslimska Brödraskapet har en klar och
* Att erkännas som ledare för alla muslimer 
* Att få ett dominerande inflytande i sådana
frågor som man betraktar som viktiga
(t ex moral, äktenskap, utrikespolitik),
men som ofta är lågprioriterade i
partierna...
* Att på sikt införa sharia som svensk lag