lördag, juli 20, 2013

RAMADAN-EXTRA: BBC-film från nedbränd koptisk kyrka

 
BBC News berättar om Muslimska
Brödraskapets närmast dagliga
terror mot den koptiska femtedelen
av befolkningen.
De besöker en liten stad där kyrkan
bränts ned och islamisterna försökt
mörda byprästen.
Islamisternas terror är hårdast på
landsbygden, där polis och militär
är långt borta och inga utlänningar
bevittnar vad som sker....
TV-teamet jagas iväg från byn av
stenkastande islamister som vrålar
"islamyyia", med innebörden
"Egypten ska bli islamistiskt".