söndag, juli 28, 2013

Nya strider mot islamisterna i Kairo

 
Kvällen har präglats av blodiga oroligheter
Muslimska Brödraskapets anhängare har
barrikaderat sig. Islamisterna har nu försökt
skära av alla större trafikleder i Nasr City-
området. Invånarna i stadsdelen försökte
slå tillbaka attacken och slutligen ingrep
militären med förnyad kraft.

Det finns mycket oklara uppgifter om förlust-
siffror under lördagen. Egyptiska medier
uppger mellan 40 och 100 döda, huvud-
sakligen islamister.
Brödraskapet har också sänt ut mordpatruller,
som angriper bl a studenter på American
University, där flera dödats.
Man har även stormat Al-Azharuniversitets
område. Flera universitetsbyggnader används
nu till att beskjuta militären.  
Väpnade sammanstötningar tycks fortfarande
pågå även i Alexandria. Brödraskapets milis
uppges beskjuta ordningsmakten.