onsdag, juli 24, 2013

Det blåser upp till storm i Egypten på fredag...

 
Överbefälhavaren Abdel Fattah al-Sisi
uppmanade på onsdagen det egyptiska
folket att demonstrera mot islamisterna
på fredag. Muslimska Brödraskapet har
de senaste dagarna försökt rycka till
sig initiativet genom ständiga demon-
strationer och terrordåd mot armén. 
Hittills har 189 människor dödats vid
oroligheter i juli månad. 
Igår natt dödades tolv demonstranter i
Kairo och samtidigt flera poliser i Sinai.
Brödraskapet anfaller polisposteringar
över hela landet.
Nära gränsen mot Israel tillsammans
med sina allierade Hamas.
General Al-Sisi uppmanar nu återigen
de vanliga egyptierna att gå ut gatorna
och säga nej till Brödraskapets försök
att återerövra makten. Bedömare förväntar
sig nya anti-islamistiska demonstrationer
med kanske miljoner deltagare  liksom
vid maktskiftet.
Egyptens LO (ETUF) har uppmanat sina
fem miljoner medlemmar att demonstrera.
Den koptiska kyrkan har också ställt sig
bakom uppmaningen.
Armén har nu stationerat 30.000 man i Sinai
och stora polisstyrkor i Kairo, som ska stoppa
Brödraskapets våldsvåg innan det är för sent.
**
 
maktskiftet och arméns egentliga roll i den
egyptiska politiken. De har störtat tre ledare
under efterkrigstiden, men samtidigt är den
allvarligaste (och mest negativa faktorn) deras
stora ekonomiska intressen i landet:
"Militären, Inc.: Den militära officerskåren
har en omfattande och ohälsosam kontroll
över landets ekonomi. Detta intresse övergår
allt annat; officerare kan vara oense om andra
saker men de är överens om behovet av att
lämna över dessa privilegier intakta till sina
barn. Omvänt betyder denna materialism att
de kommer att sluta uppgörelser med vem
som än garanterar deras privilegier, som
Morsi gjorde (lade till nya fördelar) för ett
år sedan."
**
Det finns ingen kemalistisk tradition bland
officerarna, en tradition som i Turkiet där
armén ser som sin plikt att skydda demokrati
och sekularism och bekämpa islamismen.
I stället råder en i grunden apolitisk kleptokati.
Den politiska oppositionen mot islamisterna
är fortfarande svag och splittrad. Liberaler,
den sekulära medelklassen och de kristna
bekämpar islamismen av ren överlevnads-
instinkt, men saknar ett egentligt
politiskt budskap
**
Gloria Center konstaterar att den s k arabiska
våren misslyckats och istället lett till en kall
islamistisk höst.
De enda två regimer som överlevt Brödra-
skapets offensiv är Assads i Syrien, med
hjälp av Irans och Hizballahs bistånd, och
Abbas i "Palestina", som ligger under
Israels skyddsparaply...