torsdag, juni 22, 2006

Varför blir man terrorist ?

"Existentiella grubblerier och allmän
äventyrslust förklarar varför en del
unga människor blir attraherade av
extrem islamism, visar en ny svenskledd
förstudie från Försvarshögskolan under
ledning av terroristexperten Magnus Ranstorp.
Det är däremot svårt att förklara den
sortens radikalisering med hjälp
av sociala faktorer.

- Det går inte att göra någon sociologisk
profil på dem som blir islamistiska
extremister. Vissa är välutbildade och
etablerade, andra lever i samhällets
marginal....
Rekryteringen sker i fyra olika
miljöer: i radikala moskéer, på fängelser,
på internet och i universitetsmiljö.
- Före attentatet mot World trade
center den 11 september 2001 skedde
rekryteringen i radikala moskéer runt
om i Europa, där talangjägare lokaliserade talanger,
men efter 11 september har talangjägarna
flyttat in i så kallade garage mosques eller
källarmoskéer där det har blivit
lättare att verka ostört,
säger Magnus Ranstorp."
***
Bloggaren Hyllengren har nyligen lyssnat
på ett föredrag av Ranstorp och
kommenterar hur rekryteringen sker:
"Hans huvudpunkt var ändå hur
terroristrekryteringen sker i Europa.
Här pekade han på två processer,
dels en radikaliseringsprocess och
sedan en uppföljande process som gör
individer berädda att omsätta
extrema idéer i våld och terrordåd.
Bland de viktigaste faktorerna som
Ranstorp pekade på låg bakom
bakom radikaliseringsprocessen var:
  • Avsaknad av offentlig muslimsk debatt om förhärligande av våld
  • Radikala imamer
  • Glorifiering av jihad
  • Utanförskap i samhället
Att fattigdom skulle vara en viktig
faktor bakom terrorism menade
han saknar verklighetsgrund."