tisdag, januari 24, 2006

Hizbollah och dess försvarare


Den islamistiska terrororganisationen Hizbollah har många beskyddare och försvarare i Europa.
President Chirac har lyckats förhindra att den hamnar på EU:s terroristlista; Sveriges Radio betecknar den som "en respekterad samhällskraft" och en ledande svensk "islamexpert" kallar
Hizbollah "en nationell befrielserörelse".

Samtidigt spelar rörelsen samma destruktiva roll i den libanesiska politiken som tidigare.
I samarbete med sina finansiärer Syrien och Iran kämpar man mot demokrati och själv-
bestämmande för det libanesiska folket.

Hizbollah har också ett omfattande kriminellt nätverk över en stor del av världen.
I Afrika är man djupt involverad i den illegala diamanthandel, i Europa i handeln med
märkeskopior och nästan överallt i knarkhandel.

Några aktuella notiser:
" Enligt Interpols generalsekreteriat finns klara kopplingar mellan piratindustrin och den internationella terrorismen. Dokument som SvD studerat visar att intäkter från piratsmugglingen gått oavkortat till terroristorganisationer som al-Qaida och Hizbollah, men också till tjetjenska terrorgrupper, till albanska extremgrupper i Kosovo, paramilitära grupperingar i Nordirland och till nordafrikanska islamistiska fundamentalister i Europa. Interpol har gjort exakta beräkningar av hur lönsam piratkopiering kan vara. Ett medelvärde är att 10 investerad kronor ger 100 tillbaka. Det är ungefär samma nivå som för droghandeln. Men på vissa områden slår piratprodukterna ut knarket." (SvD 11 dec 2005)

" Authorities in Ecuador broke up a South American-based international drug trafficking ring that smuggled cocaine to South America, Europe and Asia and funneled money to Hizballah. Suspected ringleader Rady Zaiter, a Lebanese restaurant owner living in Quito, Ecuador, was arrested in Bogota, Colombia. In Ecuador, police arrested five men from Lebanon, Syria, Nigeria, Algeria and Turkey and one Ecuadorian woman and seized vehicles, weapons and more than $170,000 in cash. Zaiter and Syrian suspect Maher Hamajo allegedly used couriers who hid cocaine in suitcases and ingested it into their stomachs. Nineteen other suspected members of the Hizballah drug ring were arrested in Brazil along with $65 million worth of cocaine. According to Ecuadorian authorities, the ring exported cocaine and sent up to 70 percent of its profits to Hizballah." (Counterterrorism Watch 6/05)