torsdag, januari 26, 2006

Antalet islamister i Europa


De senaste fem åren har jag ofta haft tillfälle
hålla föredrag om islamismen.

Den fråga som alltid ställs är hur många
islamister finns det i Malmö / i Sverige
/ i Europa ??

Mitt uppriktiga svar att det vet ingen väcker alltid
besvikelse.
Därför ska jag försöka presentera de fakta och
spekulationer som finns kring antalet islamister i
några europeiska länder, däribland Sverige...
I min kommande bok presenteras
betydligt mera material i frågan.


Egentligen är det tre frågor man bör ställa:

  • Hur många muslimer finns det i Europa ?
  • Hur många av dessa stöder den poltiska islamismen ?
  • Hur många av islamisterna är våldsinriktade jihadister ?

-------------------------------------------------------

Europa

Antalet muslimer inom EU 13 miljoner (The Economist), 15 miljoner (Svenska Dagbladet), 20 miljoner (Daniel Pipes i New York Sun), 20-25 miljoner inklusive Ryssland och Balkan (SR utrikesbakgrund), 25-30 miljoner inom EU (EU-kommissionens religionsexpert i Dagen), 40 miljoner (Jan Guillou i Aftonbladet), 44 miljoner inkl Öst- och Centraleuropa (CIA Factbook citerad i Wikipedia).

När vi således blivit klokare(?) på helheten kan vi granska enskilda länder.

Tyskland

Uppskattat antal muslimer 3,5-4 miljoner. Beträffande islamister finns det däremot en exakt siffra. Författningsskyddet (säkerhetstjänsten) har räknat fram att det 2004 fanns 31.800 islamister som utgjorde ett hot mot republikens säkerhet. Kritiker pekar bl a på att ingen av de terrorister som gripits i Tyskland de senaste åren övervakats av författningsskyddet och att islamisterna samlat över 10.000 personer i demonstrationer bara i Berlin. Deras slutsats är att siffran borde minst tredubblas....

Storbritannien

Uppskattat antal muslimer 1,6 miljoner. Enligt säkerhetstjänsten 16.000 engagerade i säkerhetshotande islamistisk verksamhet. Förre polismästaren i London hävdar att 3.000 utbildats i terroristläger i bl a Afghanistan.

Frankrike

Uppskattat antal muslimer 4-6 miljoner. Enligt säkerhetspolisen 5 % islamistkontrollerade församlingar och omkring 5.000 (våldsinriktade) salafister, Å andra sidan kontrolleras den största organisationen UOIF av Muslimska Brödraskapet och islamistiska demonstrationer samlar långt över tiotusen deltagare i Paris.

Nederländerna

Uppskattat antal muslimer 800.000 - 1 miljon. Säkerhetstjänsten (AIVD) har i flera rapporter angett antalet islamister till 5 % (d v s 40.000-50.000) av muslimerna. Samtidigt har myndigheterna uttryckt stor oro över den ökande rekryteringen till jihad.

Spanien

Uppskattat antal muslimer 500.000-800.000. Efter Madridbomberna rullade polisen upp ett islamistiskt nätverk på över 3.000 nordafrikaner. Statlig kommission hävdar att 10 % av landets muslimer tillhör våldsbenägna islamistiska grupper.

Sverige

Uppskattat antal muslimer 300.000-360.000. Inga officiella siffror på antalet islamister. Minst 25-50 svenskar utbildade av Al-Qaeda (Magnus Ranstorp i SvD).

Min beräkning baserad på antalet islamistkontrollerade bönelokaler och föreningar, deltagande i demonstrationer m m är att 3-5 % av muslimerna (d v s 9.000-18.000) i Sverige är islamister eller starkt islamistiskt influerade. Däremot är deras inflytande i muslimska sammanhang lång större än så. Antalet jihadister (d v s terror- och våldsinriktade islamister) uppskattar jag till färre än 1.000 personer.

Istället för en egen sammanfattning vill jag citera några andra skribenter:

" De makthavare som inte behandlar islamismen som en totalitär rörelse blir indirekt medskyldiga till terrorism. Medan man i Frankrike och nu i Storbritannien börjar se närmare på islamismens mångnationella nätverk anses det inte politiskt korrekt att diskutera öppet om detta i Tyskland och Skandinavien. Temat är tabubelagt. Men med tanke på den intolerans som utgår från islamismen är varje form av tolerans visavi militanta islamister ansvarslös. Överallt i Europa från norr till söder, från väst till öst, finner vi islamismens utlöpare i städer och samhällen. Oavsett vad de otaliga islamistiska föreningarna, grupperna och moskéerna kallar sig så är de förenade i sin strävan att föra det "civilisationernas krig", som Muslimska brödraskapet utropade 1928 och som nu pågått i över 70 år, till seger." (Lisbeth Lindeborg i DN 13 augusti 2005)

"Islam i Sverige blir vad vi svenskar gör den till. Det är det officiella Sveriges uppmuntran som islamiserar de muslimska invandrarna, som legitimerar de islamistiska anspråken på att vara ideologiskt normerande. Det är endast en politik som i stället underlättar försvenskning som kan stoppaden islamistiska trenden. Annars kommer islam till slut att prägla mer av Sverige än vi i dag kan föreställa oss." (Magnus Karaveli i DN 26 november 2003)

"Både i den muslimska världen och i västvärlden försöker islamisterna på bred front att kidnappa islam från alla andra muslimer. Genom deras extrema tolkning av heliga texter och totalitära samhällssyn kräver de alla muslimers underkastelse och de använder våldet och terrorn som väg för att införa utopin om den religiösa diktaturen. Den grova dos antisemitism som ligger inbäddad i den islamistiska ideologin gör att dess terror ofta riktas mot judar, och dess hat mot västvärldens moderna demokratiska, kapitalistiska och frigjorda samhällen gör att den blir ett hot även mot våra samhällen. Fronten mot islamismen i dag utgörs av israeliska skolbarn, turkiska judar, irakiska civilanställda och kurder som firar Saddam Husseins fall. Efter 11 mars i år har de också sällskap av europeiska pendlare." (Fredrik Malm 8 maj 2004 i NT)

"Finns det då ingen anledning att frukta islam? Svaret är: inte religionen som sådan. Men vi bör hålla ögonen på dem som bedriver politik under dess fana och i dess namn.” (Ingmar Karlsson i Islam och Europa sid 29)