måndag, september 19, 2005

Tjugo islamistiska organisationer i Sverige – med terroranknytning


Den 1 september publicerade jag en lista från
1997 över 20 terroristorganisationer
som då var aktiva i Sverige.
Den lämnades ut av dåvarande SÄPO-
chefen i samband med en intervju.
Anmärkningsvärt nog fanns det bara fem
islamistiska rörelser med på förteckningen...

Idag ser hotbilden helt annorlunda ut.
Därför har jag nu tagit fram en aktuell lista över
tjugo islamistiska organisationer
med terroristanknytning verksamma
i Sverige.
Det betyder inte att alla är operativt verksamma

som terrorister i Sverige, men om inte så
inspirerar, leder, stödjer och/eller finansierar de terrorism.


Muslimska Brödraskapet (Egypten m fl)
Hamas (Israel)
Islamiska Jihad (Israel)
Al-Aqsa Spannmåls Stiftelse (Israel)
Al-Gama al-Islamiya (Egypten)
Ansar al-Islam (Kurdistan)
Al-Tawhid (Jordanien)
Islamic Movement of Afghanistan (Talibaner)
Al-Ittihad al-Islamiya (Somalia)
GIA (Algeriet)
GSPC (Algeriet)
Salafia Jihadi (Marocko)
Hizb ut-Tahrir (Storbritannien)
Al-Muhajiroun (Storbritannien)
HizbAllah (Libanon)
Harakat al-Mujahedeen (Pakistan)
Tjetjenska o dagestanska folkens union (Tjetjenien)
Al-Takfir (Egypten m fl)
Al-Ikhwan (Saudiarabien)
Ansar al-Shariah (Storbritannien)Se listan som ett litet smakprov ur min kommande bok, som utkommer till jul.
Där finns mängder av information om dessa och många andra islamister.