onsdag, september 14, 2005

Livet som dhimmis...

Daniel Pipes ger en nyttig påminnelse om hur det är att leva som religiös minoritet
i en islamistisk stat.
EU:s omhuldade PLO-stat visar att dhimmis (de "otroende" som
tillåts leva, till skillnad från t ex ahmadiya-muslimer) bara kan förvänta förtryck
och otrygghet.
Gaza, Judéen och Samarien ingår nu uppenbarligen i
Dar Al-Islam.
Om Svenska Kyrkan inte varit så upptagen med sin valrörelse kunde kanske
en och annan medlem börjat ifrågasätta den fantasibild som HOPP och ISM
målat upp.