onsdag, september 28, 2005

Muslimska Brödraskapet framåt i Sverige


Apropå artikeln om Muslimska Brödraskapets framgångar i Frankrike:
I samband med imam Hassan Moussas artiklar och uttalanden om
hur han hotats av islamister vann han säkert mycket sympati och
framstod som en "moderat" imam.

Därför är det intressant att läsa den muslimske journalisten Salam Karams
syn på läget i Stora Moskén på Medborgarplatsen i Stockholm.
"Sveriges moskéer håller sakta men säkert på att tas över av Muslimska brödraskapet. Denna elit tillåter inte förekomsten av annat tänkande på våra moskéer, och muslimer som inte har sympatier med Brödraskapet utesluts från moskéernas ledarskap, eller motarbetas, bland annat genom mobbning."

Även Moussas förslag att skapa en ny organisation ser Karam som en fara.
"För att ta itu med problemet om förekomsten av extremism på våra moskéer föreslår Hassan Moussa i en debattartikel på denna sida (7/9) att det bildas ett råd bestående av representanter från alla politiska partier, företrädare för de stora religiösa samfunden, präster, rabbiner - och toleranta imamer, men också folk från Säpo och sociala myndigheter. Underförstått i detta förslag är att Hassan Moussa själv och de muslimska organisationerna som är anslutna till Stora moskén ska representera Sveriges muslimer. Förslaget är ett försök att befästa Muslimska brödraskapets grepp över moskéerna i Sverige."

Hur lyckas då Muslimska Brödraskapet ta ett allt fastare grepp om de muslimska
organisationerna i Sverige ?
"För Muslimska brödraskapet är Sverige ett idealland på många sätt. Muslimska brödraskapet delar socialdemokraternas ideal om välfärdssamhället. Ledande figurer i muslimska församlingar är också aktiva i socialdemokratin, och man har mycket goda relationer till Sveriges kristna socialdemokrater, Broderskapsrörelsen. Socialdemokraterna i sin tur, och kanske som ett tack för det stöd de från moskéledningen, har visat en tendens att ignorera och blunda för det faktum att extremism finns på vissa av våra moskéer. Detta har gett Muslimska brödraskapet fritt utrymme att påtvinga sin ideologi på muslimer som besöker våra moskéer."