onsdag, februari 12, 2020

Muslimska Brödraskapet i Sverige - ny bokSå kom den äntligen ut.
Johan Westerholms bok Islamismen i Sverige
om Muslimska Brödraskapets subversiva
verksamhet i Sverige.


Det är både en nyttig historiebok, omfattande faktasamling och en ren uppslagsbok.

Den bör inte saknas på mediaredaktioner och hos statliga och kommunala myndigheter.
Samt naturligtvis hos alla samhällsintresserade svenskar. 
Inte minst det omfattande personregistret bör ju vara till stor nytta för alla som vill bekämpa Muslimska Brödraskapets omfattande infiltration av det svenska samhällslivet...

Specialstudierna av infiltrationen av tre partier (socialdemokraterna, miljöpartiet och
centern) borde ge många politiker en (senkommen)
aha-upplevelse.
Den allt större och inflytelserika sektorn kring "studieförbundet" Ibn Rushd (islamisternas ekonomiska mjölkko) får också en grundlig och avslöjande genomgång.

Extra nyttiga bilagor är MB:s detaljerade plan för infiltration av det amerikanska samhället, som uppenbarligen också tillämpats i Sverige samt den skriftliga överenskommelsen mellan socialdemokraterna och Brödraskapet om samarbete...

Som bonus bl a intressanta studier av infiltrationen av såväl UD som flera kyrkor.

köp boken och hjälp till att sprida den !

En kort filmsnutt från bokens premiär häromdagen.
Aron Flam intervjuar författaren. Även korta intervjuer med Lars Vilks, Björn Söder och Jan Tullberg.