fredag, juli 05, 2019

Läget i Syrien just nu


Sedan Kalifatet (ISIS) förlorat sina sista baser i Syrien
tycks många skribener i gammelpressen inbilla sig att
situationen i landet är "lugn".

Se kartan nedan från välinformerade Institute for 
the Study of War. Den visar hur Assadregimen i stort
återtagit de tätbefolkade delarna av landet. I de stora 
ökenområdena i söder är huvudvägarna utsatta för 
angrepp av rebeller eller rena rövarband, men i 
övrigt tycks "Pax Assad" råda även där...


Kurdistan har stabiliserat sina gränser, 
medan turkiska armén ockuperat ett hörn 
i nordväst  bebott av turkiska stammar, 
Al Qaeda håller ett område kring staden Idlib 
och den ytterst diffusa SDF några små öar. 
Av kartan kan man förledas tro att SDF 
handlar om en enhetlig armé....

SDF består dock av de kurdiska trupperna (Peshmerga) 
förstärkta med USA- och Saudifinansierade legosoldater.
 Då de kurdiska soldaterna vägrar slåss utanför 
Kurdistan kan USA:s internationella allians bara 
hålla mindre icke-kurdiska områden med hjälp av 
legosoldater och kraftigt flygstöd från NATO.
 I praktiken har denna en gång så omskrutna allians
 upphört att fungera och egentligen borde 
Assads territorium på kartan utökas kraftigt.

Flera av Assads allierade agerar till synes helt fritt 
i landet:
Ryssland har såväl  marin- som flygbaser i Syrien,
men ingriper alltmera sällan i direkta strider;
iranska revolutionsgardet fortsätter att bygga ut sin
"Shia-halvmåne" från från Iran till Libanon och är 
ett ständigt irritationsmoment för Israel. 
Libanesiska Hezballah står för mycket av markstriderna 
tillsammans med Irans internationella shialegion.
De i Sverige numera ökända afghanska hazaras tycks 
utgöra basen i denna legion.