fredag, juli 13, 2018

Irak/Syrien - iranska lydstater ?

Det var bara fyra år sedan en utbrytargrupp ur Al Qaeda
utropade det nya Kalifatet Irak/Syrien (ISIS).
Under en tid kontrollerade de upp till en tredjedel av
båda länderna med en befolkning på 6 till 8 miljoner.


Och nästan lika snabbt försvann de igen.
Efter slutstriderna i Aleppo, Mosul och Raqqa
fanns det egentligen ingenting kvar. Idag behärskar
ISIS bara några små områden i öknen mellan Syrien
och Irak. Däremot har man uppenbarligen kvar en
del terrorkapacitet i Europa. 

Men vad sker då i Irak och Syrien?

Ja, den stora segraren efter Kalifatets sammanbrott
är uppenbarligen IRAN...
Regimerna i Irak och Syrien är i praktiken iranska
lydregimer. Libanon styrs av Hezballah, i praktiken
helägt av Iran (f ö liksom Hamas...).
Den Irankontrollerade Houthiregimen i Jemen
fungerar som en spjutspets mot Saudi.
Ryssland har ingått en strategisk allians med
Iran, liksom Turkiet.

Iran bygger vidare på sin korridor utmed den s k
Shia-halvmånen fram till Medelhavet.
Saudiarabien känner sig hotat och har t o m
börjat odla förbindelserna med Israel.

Muslimska Brödraskapets Qatar är visserligen
wahhabistiskt, men framförallt anti-Saudi. Och
 då är ju Iran en lämplig samarbetspartner.Iran fortsätter också bygga upp den s k  
Under ledning av Revolutionsgardet Pasdaran
rekryteras och utbildas tiotusentals unga shia-
muslimer från främst Libanon, Afghanistan, Irak
De fungerar framförallt som ett sätt för Iran att
minska antalet iranska stupade i de olika
konflikterna.

flockats till Sverige är huvudsakligen shias som
försöker undvika tjänstgöring i denna inter-
nationella armé.

Förloraren är naturligtvis USA och deras numera
fåtaliga allierade (Saudi, Jordanien)
Det är inte bara Obamaregimens vanvettiga
som straffar sig. Försöken att köpa sig nya
allierade i Irak och diverse "oppositionsgrupper"
i Syrien har i stort sett havererat.

Det enda positiva är att både syriska och irakiska
Kurdistan överlevt och stärkts till lokala makt-
faktorer, som drar till sig alla religiösa och etniska
smågrupper.
Tyvärr hatar den PKK-styrda syriska Kurdistans och
den traditionalistiska irakiska Kurdistans ledare varandra 
och vägrar samarbeta, vilket ju skadar Kurdistans sak.

Stater med lite överlevnadsinstinkt (t ex Egypten
och Israel) förbättrar sina relationer med Putins
regim. USA:s intresse för Mellanöstern är uppen-
barligen minskande.

Vad kan man förvänta sig på några års sikt
i Irak/Syrien ?


Assadregimen kommer att ytterligare stärka sin
makt och efterhand kontrollera hela Syrien utom
Kurdistan och ett bälte utmed turkiska gränsen.
Centralregeringen kommer fortsatt att vara svag och
istället arbetar man genom att sluta allianser med
de lokala makthavarna i form av klanhövdingar och
olika religiösa och etniska miliser. De miliser som
skapats av USA/EU/Saudiarabien som något slags
opposition köps efterhand upp av regeringen.

För Assads lilla minoritetsgrupp alawiterna är detta
också en långsiktig överlevnadsstrategi. Bara genom
allianser med större grupper kan man garantera sin
fortsatta makt (eller ens sin fysiska överlevnad).
En intressant test på vilken kontroll Assad verkligen
utövar blir om han lyckas förbjuda Iran/Hezballah att
ta över den säkerhetszon utmed Golan där Israel
absolut förbjudit iranskt inflytande.
Visar det sig att Pasdaran eller någon av deras
lydtrupper ändå marscherar in i zonen är risken
stor för ett regionalt krig.

I Irak vann milisledaren al-Sadr överraskande valet
nyligen, medan de flesta korrupta politiker som USA
satsat på sveptes bort.  Den stora frågan är om al-
Sadr vågar visa någon självständighet gentemot
sina iranska finansiärer eller om han blir ännu en
i raden av irakiska mutkolvar.
Landet är fortsatt oroligt och kontrolleras av stam-
hövdingarnas privatarméer och iranska shiamiliser.
Kalifatet är krossat, men några stamarméer som
varit allierade med ISIS finns kvar.


Kurdistan arbetar långsiktigt för självständighet, men
vägen dit är lång.
De överlevande kristna och yazidiska smågrupperna
inser att deras överlevnadsmöjlighet finns i Kurdistan.