onsdag, maj 16, 2018

Europas självmord

 

 
Efter några veckor då det mesta kretsat kring
Israel, Iran och Hamas tänkte jag återvända
till det krisdrabbade Europa.
 
 Och ge ordet till Douglas Murray, journalist och
historiker som slog igenom förra året med boken
The Strange Death of Europe.
I den driver han tesen att den europeiska civilisationen,
så som vi känner den idag, inte kommer att överleva.
Anledningen till detta är enligt Murray den stora mass-
invandringen till Europa från andra kontinenter
kombinerat med negativa födelsetal hos de
inhemska europeiska befolkningarna, samt även
det faktum att Europa samtidigt förlorat tron på
sina egna värderingar och traditioner samt på
sin egen legitimitet.
 
Här ett kort föredrag på samma tema på Prager University: