fredag, mars 23, 2018

Wallström får oväntat stöd....

 
 
 
nu över världen. Fördömandena av hennes antisemitiskt
färgade uttalanden är nästan enhälliga.
 
Därför känns det konstigt när Judiska Församlingen
i Stockholms nye omstridde ordförande Aron Verständig
tycks göra ett försök att försvara hennes märkliga syn
på judar och Israel. I Dagen tycker han:
 
Margot Wallström får med jämna mellanrum skarp kritik från
Israelvänligt håll. Är den berättigad?
– Ibland. Men kritiken används också av inrikespolitiska skäl i Israel,
i och med att Sverige gick i bräschen att erkänna Palestina
som stat. Man har använt det erkännandet för att markera mot
andra länder och gjort Sverige till ett varnande exempel.
På så sätt har Margot Wallström som person blivit en
måltavla i ett större politiskt spel.
 

Många målar upp att hon är antisemit?
– Det tror jag absolut inte. Jag tror att det är skadligt för debatten
att använda sig av den typen av epitet. Det finns goda skäl att
kritisera Margot Wallström, men då ska det ske på grund av
den politik som bedrivs, säger Aron Verständig.
 
Men, handen på hjärtat Aron, nog gäller fortfarande den
EUMC  antog redan 2005. De trettioen staterna i
har förpliktat sig att använda definitionerna.
 
Bland dessa punkter finns bl a:
  • Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or exaggerating the Holocaust.
  • Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged priorities of Jews worldwide, than to the interests of their own nations.
  • Denying the Jewish people their right to self-determination (e.g. by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavour).
  • Applying double standards by requiring of Israel a behaviour not expected or demanded of any other democratic nation.
  • Using the symbols and images associated with classic antisemitism (e.g. claims of Jews killing Jesus or blood libel) to characterise Israel or Israelis.
  • Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis.
  • Holding Jews collectively responsible for actions of the state of Israel.
 
I mina ögon kan man pricka av Wallströms åsikter
punkt för punkt på listan.
VAD ÄR DET OM INTE ANTISEMITISM ?
 
Nej, Aron Verständig, att vara inställsam
och "förstående" gentemot makthavare
definitivt inte Malmös förföljda judar.
Jag använder medvetet ordet förföljda,
för vad kan man annars kalla det som
judarna dagligen utsätts för i det
Visst har det synts en svag ljusning
sedan varbölden Reepalu försvann
och Malmöpolisen började intressera
sig för antisemitiska brott. Men den
ljusningen är tyvärr bara svag i det
allmänna mörkret i det arma
islamiserade  och brotts-
härjade Malmö...
 
Vi var många som lyssnade på
Gert Wilders uppmaning till Malmö 2012: