måndag, mars 19, 2018

Europa: Islam på framfart

Tänkvärd artikel från Gatestone:

Europa: Islam på framfart

  • Studierna stöds av europeiska underrättelserapporter. I Tyskland varnade underrättelsetjänster i början av hösten 2015 för att "vi importerar islamistisk extremism, arabisk antisemitism, nationella och etniska konflikter från andra folkslag, samt en annorlunda förståelse för samhället och lagen."
  • En färsk belgisk studie, i vilken 4 734 belgier tillfrågades, visade att två tredjedelar känner att deras nation blir "mer och mer invaderad".

"Vi kan inte, och kommer aldrig kunna, stoppa migration", skrev EU:s kommissionär för migration, inrikesfrågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos nyligen. "I slutändan måste vi alla vara redo att acceptera migration, rörelse och mångfald som den nya normen, och skräddarsy vår politik därefter."
 
Med tanke på att sådana människor skulle få oss att tro att migrationen har blivit en sådan kategorisk och till synes obestridlig policy för EU, "migrationen är djupt sammanflätad med vår politik och ekonomi, handel, utbildning och anställning", skrev Avramapolous dessutom – är det viktigt att analysera vad för typ av mångfald EU bjuder in till på den Europeiska kontinenten.
 
Professor Ednan Aslan, professor för islamistisk religiös utbildning på universitetet i Wien, intervjuade nyligen ett urval om 288 av de cirka 4 000 till största delen afghanska asylsökande i den österrikiska staden Graz, å stadens integrationsdepartements vägnar. Medlemmar vid departementet ville förståeligt nog veta vilka åsikter de muslimska nykomlingarna hade. Resultatet publicerades i en studie, "Religiöse und Ethische Orientierungen von Muslimischen Flüchtlingen in Graz" ("Religiösa och etniska orienteringar bland muslimska flyktingar i Graz").
 
Enligt studien är två tredjedelar av de asylsökande män, de flesta under 30 år. Samtliga vill bevara sina traditionella, konservativa och islamiska värderingar. Migranterna är extremt religiösa; 70 % besöker moskén varje fredag för att be.
Kvinnorna är lika religiösa, om inte mer: 62,6 % ber fem gånger om dagen, vilket är fler än männen (39,7 %). Dessutom bär 66,3 % av kvinnorna slöja offentligt, och 44,3 % vägrar skaka hand med män.
 
Hälften av migranterna (49,8 %) rapporterar att religionen nu spelar en större roll i deras vardag i Europa än den gjorde i deras hemland. 47,2 % är övertygade om att judar och kristna har villat bort sig från den "rätta vägen", och 47,8 % tror att islams framtid skulle vara i fara om islam skulle tolkas på ett modernt sätt.
 
För 51,6 % av de tillfrågade är islams överlägsenhet jämfört med andra religioner självklar. 55 % tror på att icke troende kommer att hamna i helvetet.
Antisemitismen är djupt rotad: 46 % tycker att judar har "för stort inflytande i världsfrågor", och 44 % anser att judendomen är skadlig. 43 % anser att det är judarnas eget fel att de förföljs, medan 54,5 % anser att judar endast bryr sig om sig själva.
 
Migranterna är inte bara icke-toleranta mot andra religioner: 50 % tycker att homosexualitet är en synd som bör straffas. 44 % av deltagarna i studien sade att de skulle stå bakom våld mot en kvinna om hon var otrogen mot sin make. 43 % sade också att fäder har rätt att använda våld mot barn om nödvändigt.


När integrationsdepartementet i staden Graz, Österrike, intervjuade ett urval om 288 av de cirka 4 000 mestadels afghanska asylsökande i staden, uttryckte migranterna en djup intolerans gentemot kristna, judar och homosexuella. På bilden: Statshuset i Graz, Österrike. (Bildkälla: Tamirhassan/Wikimedia Commons)


Den österrikiska studien är inte den första i sitt slag som visar att muslimska migranter i Europa har suprematistiska, antisemitiska och misogyna åsikter. År 2016 utfördes en studie av nästan 800 migranter från Syrien, Irak, Afghanistan och Eritrea i den tyska staten Bayern av en tysk tankesmedja, Hanns Seidel Foundation. Denna studie visade att patriarkala åsikter var utbredda bland migranterna som intervjuades, särskilt bland migranter från Afghanistan och de främst icke-muslimska migranterna från Eritrea, av vilka 60 % tyckte att kvinnor bör hålla sig hemma. Antisemitism påträffades också i stor grad i studien, som visade att en majoritet av migranterna, oavsett ålder och utbildningsbakgrund, hade antisemitiska åsikter. Långt över 50 % av syrianerna, irakierna och afghanerna sade att "judarna i världen har för stort inflytande".
 
Faktum är att antisemitismen i Tyskland har blivit så utbredd att Tyskland nyligen bestämde sig för att peka ut en särskild kommissionär för att bekämpa den. Tyskland förbereder enligt uppgift en lagstiftning som skulle kunna innebära att migranter som uttrycker antisemitiska åsikter kommer att deporteras från landet. "Din jude!" har tydligen blivit en vanlig förolämpning bland muslimska elever i skolor i Berlin.
 
Andra studier och opinionsundersökningar avslöjar i hur stor utsträckning som muslimer i Europa värderar sharialag över nationell lag:
En brittisk undersökning från 2016 visade att 43 % av brittiska muslimer "ansåg att delar av det islamiska juridiska systemet borde ersätta brittisk lag, medan endast 22 procent motsatte sig denna idé". En annan undersökning, också från 2016, visade att nästan en fjärdedel (23 %) av alla muslimer uttryckte sitt stöd för introduktion av sharialag i vissa delar av Storbritannien, och 39 % höll med om att "fruar ska alltid lyda sina makar". Nästan en tredjedel (31 %) tyckte att det var acceptabelt för en brittisk muslimsk man att ha fler än en fru. Enligt samma undersökning anser 52 % av alla brittiska muslimer att homosexualitet bör vara olagligt.
 
Enligt en studie från 2014 av marockanska och turkiska muslimer i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Österrike och Sverige höll i genomsnitt nästan 60 % av de tillfrågade muslimerna med om att muslimer bör återvända till islams rötter; 75 % ansåg att det endast finns en möjlig tolkning av Koranen, och 65 % sade att sharia är viktigare för dem än lagarna i landet där de bor. De specifika siffrorna för Tyskland var att 47 % av muslimerna anser att sharia är viktigare än tysk lag. I Sverige anser 52 % av muslimerna att sharia är viktigare än svensk lag.
 
Studierna stöds av europeiska underrättelserapporter. I Tyskland varnade underrättelsetjänster i början av hösten 2015 för att "vi importerar islamistisk extremism, arabisk antisemitism, nationella och etniska konflikter från andra folkslag, samt en annorlunda förståelse för samhället och lagen". Fyra stora tyska säkerhetstjänster gjorde det klart och tydligt att "Tyska säkerhetstjänster ... kommer inte befinna sig i en position där de kan lösa dessa importerade säkerhetsproblemen, och därigenom reaktionerna från den tyska befolkningen".
 
I Norge sade chefen för den Polisens Säkerhetstjänst (PST), Benedicte Bjørnland, i januari 2016 att man inte kan "anta att nyanlända automatiskt kommer att anpassa sig efter normerna och reglerna i det norska samhället".
"Vidare är nyanlända inte en homogen grupp och de kan ta med sig etniska och religiösa fejder ... Om parallella samhällen, radikalisering och extremistiska miljöer uppstår i det långa loppet så kommer vi som säkerhetstjänst bli utmanade."
Det är alltså föga förvånande att européerna har börjat rapportera att de inte längre känner sig hemma i sina egna länder. En färsk belgisk studie i vilken 4 734 belgier tillfrågades, visade att två tredjedelar känner att deras nation blir "mer och mer invaderad".
 
Två tredjedelar sa att det finns "för många invandrare i Belgien", medan 77 % höll med om uttalandet "idag känner vi inte oss lika hemma längre som vi gjorde innan [massmigrationen]". Enligt 74 % av de tillfrågade är islam ingen "tolerant religion", medan 60 % uppgav att närvaron av så många muslimer i deras nation utgör ett hot för dess identitet. Endast 12 % sa att de anser att religionen är en "källa till berikande" för Belgien.
 
Studien undersökte även 400 belgiska muslimer: 33 % sa att de "inte tycker om västerländsk kultur", 29 % sa att de anser att islams lagar är överlägsna de belgiska lagarna, och 34 % sa att de "definitivs skulle föredra ett politiskt system som var inspirerat av Koranen". Studien visade också att 59 % av muslimerna i Belgien skulle "fördöma" äktenskapet om deras dotter valde en icke-muslimsk partner. Den talande reaktionen hos forskarna bakom studien – den offentliga tv-kanalen RTBF, den liberala nyhetstidningen Le Soir, det sociologiska forskningsinstitutet Survey and Action och en stiftelse vid namn This is Not a Crisis – var att hävda att de "observerade en utveckling av en sann antimuslimsk paranoja [hos belgierna] som har fått en patologisk dimension".
Ingen av dessa studier, undersökningar eller underrättelserapporter verkar göra minsta intryck på de europeiska ledarna.
I Avramapolous blåögda ordalag är det inte tillräckligt att de främst muslimska migranterna som har kommit till Europa "har funnit trygghet i Europa", utan enligt honom måste vi också "se till så att de finner ett hem".
 
Frågan som förblir obesvarad när europeiska ledare strävar efter islams framfart på kontinenten är var européerna ska skapa sina hem.
 
Judith Bergman är krönikör, advokat och politisk analytiker.