torsdag, juni 15, 2017

Läsvärda rapporter

 
 
Ibland haglar det läsvärda rapporter så intensivt
att man inte riktigt hinner med.
Igår/idag kom två stycken med Magnus Ranstorp-
 
Först och främst hans egen
 
 

publicerad av Försvarshögskolan
(mera nedan)
 
och sedan
 
Lorenzo Vidino mfl
(med förord av Ranstorp...)
 
 
 
Båda går att ladda ned kostnadsfritt
(klicka på titlarna)
***
Det är cirka 300 individer som rest från Sverige för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak under perioden 2012-2016. Forskarna Linus Gustafsson och Magnus Ranstorp vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS), har genomfört en unik svensk studie där de analyserat individerna som rest utifrån ett antal variabler. Studien baseras på tidigare hemligstämplat material från Säkerhetspolisen och omfattar totalt 267 individer, en stor del av alla resande.
Variabler som studerats är tid för utresa, ålder, kön, geografisk hemvist i Sverige, medborgarskap, ursprungsland, tid i konfliktområdet, antal döda, aktiviteter på social media och finansiering
Studien visar bland annat att:
  • 76 procent av individerna är män.
  • 24 procent är kvinnor.
  • 18 procent är 19 år eller yngre.
  • En majoritet kommer från fyra svenska län; Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Örebro.
  • Över 70 procent av individerna kommer från ett så kallat särskilt utsatt område.
  • 75 procent av individerna är svenska medborgare och 34 procent är födda i Sverige.
- Syftet med rapporten är att öka kunskapen inom det här området. Dessutom ger vi för första gången också en samlad analys över vad myndigheter och forskning vet om individer från andra europeiska länder som rest för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak, säger Magnus Ranstorp, forskningschef vid Försvars-högskolan