torsdag, november 03, 2016

När slussportarna öppnades...

 
 
De flesta minns säkert att det var bara drygt  
ett år sedan allt förändrades...
 
På försommaren 2015 tog Angela Merkel sitt förvirrade
beslut att öppna portarna till Europa för alla miljoner
från Mellanösten och Afrika som sökte ett bättre
ekonomiskt liv.
 
Sedan gick det raskt utför...
 

 
Blandade klipp från årets händelser.
 
 
T ex strider mellan poliser och
asylantgäng i Paris.
 

 
 
Och till slut:
 
Europas största asylantläger i Calais är tömt
och flyttat till Paris.... 
 
LYCKA TILL, EUROPA !