onsdag, september 14, 2016

Sex åldriga kvinnor kvar i Egypten...

 
 
Den utmärkta bloggen Point of No Return
bevakar hur de en gång stora judiska församlingarna
i arabvärlden sakta dör ut.
 
 
 
Den har bl a kunnat rapportera att den siste
juden i Algeriet gick bort 2011 och hur
 
I Egypten består församlingen i Kairo 
av sex åldriga kvinnor. Den absurda
situationen har uppstått att det finns fler
synagogor än levande judar i Egypten... 
Under president Sisi har dock all öppen
antisemitism stoppats och myndigheterna
försöker i varje fall renovera synagogor
och arkiv. 
 
Tunisien hyllades länge som ett föredöme
i tolerans och västerländska turister kom
för att besöka den påstått livaktiga
församlingen i Djerba.
Nu tycks verkligheten vara att de
utvandrar till Israel.
Ingen ser någon framtid i
dagens Tunisien. 

 Iran kan visa upp de sista stora judiska
församlingarna (9.000 enligt officiella siffror).
 Men stora för att de har utreseförbud...
 
De sista judarna fördrevs från Libyen
1967, men under den s k "Arabiska våren"
försökte en ung jude återvända, men
utvisades omgående.
 
verkar nu ha upphört sedan de
sista överlevande evakuerats i hemlighet.