torsdag, september 29, 2016

Havererade stater sprider jihadismens giftIPT, Investigate Project on Terrorism, publicerar löpande viktigt och intressant material om den islamistiska terrorismen.
En av IPT:s forskare, Pete Hoekstra, f d kongressledamot, vittnade nyligen om hur det stora antalet havererade stater i Mellanöstern, Afrika och Asien bidrar
till att sprida den islamistiska smittan över världen. Inte minst de nästan 3 miljoner asylsökarna, som kom till Europa 2015, har accelererat  den jihadistiska terrorn.

Han visade också hur Obamaregimens allians med Muslimska Brödraskapet och
fientliga politik mot de traditionella (men icke-islamistiska) makthavarna i Mellanöstern inneburit en politisk katastrof och mera terrorism.
Inte minst har det framgångsrika Kalifatet spirat ur USA:s politiska misslyckande i MÖ...


 
"Today Libya, Syria, Iraq, Yemen and Afghanistan are failed states. The Islamist cancer endangers Turkey, Jordan, Lebanon and Saudi Arabia. In Asia the threat is growing in countries like Thailand, Bangladesh, Pakistan, the Philippines and Indonesia.

The massive migrant flows into Europe, the lack of effective assimilation and the attacks in Paris, Cologne, Brussels, Nice, London and others highlight the growing menace in Europe. The U.S. has experienced its own manifestation of radical Islam with the violent attacks in Orlando, San Bernardino and military installations throughout the country, as well as most recently with the attacks in New York, New Jersey and Minnesota.
There were 2.74 million refugees from the Middle East and North Africa in 2015. Additionally, there were approximately 4.8 million internally displaced persons in the Middle East alone. Iraq, Syria and Yemen accounted for more than half of the total. "

***

En kommentar:

IPT har åtskilliga gånger visat hur Clinton- och Obamaregimernas
försök att använda sin enda pålitliga allierade Israel som boxboll
för att skaffa sig poäng hos Brödraskapet, ytterligare destabiliserat
Mellanöstern.
 

Hoekstra har nyligen publicerat en bok om hur alliansen Obama-Al Qaeda-Muslimska Brödraskapets projekt för att störta överste Khaddaffi
i Libyen ledde till ökad instabilitet i hela Nordafrika och miljoner nya
vapen på drift till terroristgrupper.