måndag, april 27, 2015

"Antisemitismen kommer nu från Mellanöstern"

 
Den muslimska antisemitismen i Europa har återigen uppmärksammats efter terrordåden i Paris och Köpenhamn. Flera studier ger en bekymmersam bild av läget. I t ex Frankrike börjar även politikerna dra vissa slutsatser av utvecklingen. 
I Malmö känns nedanstående artikel lätt överflödig. Här har vi dess resultat framför ögonen varje dag. Dessutom har bloggen skrivit om de flesta av undersökningarna redan. Men för några läsare kan det kanske upplevas som en nyhet.
Observera att skribenten misstolkar Forumundersökningen. Läs sanningen här.  Han nämner inte heller den viktiga danska undersökningen från 2009.
 
Artikeln av Henrik Höijer publicerades nyligen i Forskning & Framsteg 4/2015
 
***
"I en studie från 2005 anges det att omkring 5 procent av Sveriges befolkning har antisemitiska uppfattningar. Men det finns grupper där antisemitismen är betydligt starkare. I samma studie står det att ”antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke-religiösa. Bland vuxna hyser 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer en systematisk antisemitisk inställning”.
 
Studien genomfördes av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet som en postenkät till drygt 5 000 personer i åldrarna 16–75 år bosatta i Sverige.
Siffran 39 procent bekräftas av en nyare intervjustudie genomförd bland invandrade muslimer i sex västeuropeiska länder. Bland muslimer i Sverige menar 37 procent att ”man inte kan lita på judar”. Genomsnittet för muslimerna i alla de undersökta länderna är ännu högre: 45 procent. Bland dem som betecknar sig som kristna är det knappt 10 procent i genomsnitt som ställer sig bakom påståendet. Denna studie genomfördes av Berlin social science center år 2013 och bygger på nästan 9 000 telefonintervjuer i länder som Frankrike, Tyskland, Österrike och Sverige.
 
Om man går till globala jämförelser så ser man att antisemitismen är som störst i Mellanöstern. Enligt attitydstudien ADL Global 100 så uppvisar 70–90 procent av befolkningen i länderna i Mellanöstern antisemitiska attityder. I till exempel Irak är siffran 92 procent och i Algeriet 87 procent. I Sverige är siffran 4 procent.
 
Vad ska vi göra åt problemet?
– Skolan har en synnerligen viktig roll för att inskärpa nolltolerans mot judehat. Det finns tyvärr exempel på hur man ibland rationaliserar och relativiserar denna fråga på ett sätt vi aldrig skulle göra om det handlade om nynazister.
– Det finns ibland ett slags välvilja mot påstått svaga grupper som kan vara förrädisk i det långa loppet, säger Eli Göndör."
 
***
 Tidigare (men fortfarande aktuella)
kommentarer: 
 
Apropå "kippavandringar":
Orsaken till den galopperande antisemitismen i Malmö är inte ”nynazister”, zigenare eller tornedalingar. Det är islamister. Malmö är den första europeiska storstaden med över 30 % muslimer, varav en betydande del är islamister. Så länge de som anordnar vandringarna undviker att beröra detta helt centrala problem kommer man inte heller någon vart mot en förbättring av stadens katastrofala tillstånd.
 
**
Sätter jag då likhetstecken mellan fler
muslimer och ökande antisemitism ?
Nej, men i varje fall betyder
fler muslimer = fler islamister.
Sedan må det vara tio procent, tjugo
procent, trettio procent eller...
Och islamism leder oundvikligen till ökad
antisemitism....
**
En av grundstenarna i islamisternas
agitation är hatet mot judar och kristna.
I en stad där Hizballah och Hamas är
ledande opinionsbildare i moskéerna
märks det naturligtvis i skolorna och
på gatorna.
Sedan är det upp till oss själva om vi
tycker att det är något man får lära
sig leva med eller om vi gör motstånd
mot hatet och intoleransen...