lördag, februari 07, 2015

Antisemitisk hatpredikant i Uppsala Domkyrka

 
 
Svenska Kyrkan anordnar "Teologifestival" i Uppsala.
Bland de internationella inslagen kunde man ju förväntat
sig att den islamistiska kampanjen för att driva ut de sista
kristna ur Mellanöstern skulle nämnas. Hur kristna mördas
och mördas i Libyen. Hur de kristna fortfarande är förbjudna
att bygga kyrkor i Saudiarabien och Emiraten m m
från arabvärlden, nu är det de kristnas tur.
 
Men ack nej, om detta TIGER man och istället bjuder
man in och lanserar en antisemitisk hatpredikant
från Bethlehem, som ekar PLO:s propaganda som
en papegoja och vill fördriva judarna från Israel...
För att riktigt understryka sitt stöd för terrorismen
låter man honom predika i Domkyrkan.
 
"..boken (är) bitvis hatpropaganda mot Israel. Den är också ett
övertydligt  och skrämmande exempel på så kallad ersättnings-
teologi, en teologi som proklamerar att judendomen är obsolet
och har ersatts av kristendomen.
Denna teologi utmålar att judendomen inte längre har ett
existensberättigande. Det är kristendomen som är arvtagare
 till Guds löften om utvaldhet, beskydd och landet. Gamla
testamentets och Nya testamentets skrifter används mot
judarna. Efter Jesus finns inget mer att tillägga och judarna som
väntar på Messias omfattar därför föreställningar som är
meningslösa. Genom historien har denna teologi skapat
en skala från fientlighet mot judar till ren antisemitism."