måndag, januari 26, 2015

Pipes: Bilder, inte ord stör islamisterna mest

Den utomordentlige Daniel Pipes kommenterar:

Bilder, inte ord stör islamisterna mest

av Daniel Pipes
15 januari, 2015
Översättning av originaltexten: Images, not Words, Most Disturb Islamists
Översättning till svenska: Ilya Meyer
Inspire, den glansiga, engelskspråkiga internettidningen som ges ut av Al-Qaeda på den Arabiska halvön (AQAP) publicerade en "Eftersökt, död eller levande för brott mot Islam"- affisch i sitt marsnummer 2013. Ingen lade speciellt märke till den, inte förrän attentatet och mordet på Stéphane Charbonnier, en av de elva på listan från den 7 januari. De övriga tio är Ayaan Hirsi Ali, Terry Jones, Carsten Luste, Molly Norris, Flemming Rose, Salman Rushdie, Morris Sadek (felstavat på affischen som "Swadiq"), Lars Vilks, Kurt Westergaard och Geert Wilders.

"Inspire"-affisch uppmanar till mord på elva västerlänningar.

Denna lista ger inblickar i AQAPs mentalitet och i förlängningen i islamisters mentalitet i allmänhet:
  • Ingen utanför de centrala delarna av den västerländska civilisationen verkar vara värd AQAPs tid: alla elva lever antingen i USA eller i Västeuropa.
  • Endast de som är födda kristna eller muslimer (Ali, Rushdie) finns med på listan. Inga judar, hinduer, buddhister et al.
  • Tre kommer från länder som länge varit under muslimskt styre: Ali från Somalia, Rushdie från Indien, Sadek från Egypten.
  • Fem lever i USA och sex i Europa, varav tre i Danmark.
  • För att söka skydd från sina islamistiska förföljare flyttade två (Ali, Rushdie) från Europa till USA.
  • Islamister bryr sig mycket mer om bilder än om det skrivna ordet: nio av de elva har en bildmässig dimension, sex med karikatyrer (Charbonnier, Luste, Norris, Rose, Westergaard, Wilks) och tre (Ali, Sadek, Wilders) med filmer. En (Jones) sysslar mycket med bildverksamhet. Återstår endast Rushdie som inte använder några bilder.
  • Två av de som associeras med karikatyrer (Luste, Norris) är obskyra småaktörer och att de istället för högprofilerade antiislamistiska aktivister finns med på listan är förvånande.
  • Förutom att mörda Charbonnier (och elva andra på hans kontor) har islamister fysiskt attackerat två andra tecknare (Vilks, Westergaard). De attackerade också och dödade några av Rushdies översättare.
  • Alla utom tre (Ali, Jones, Wilders) associeras med att förlöjliga Muhammed, islams profet.
Denna analys tyder på att islamister är mest upprörda över att kristna födda i västvärlden ritar karikatyrer som driver med Muhammed. (15 januari 2015)