onsdag, oktober 28, 2009

Fatahs EU-sponsrade tortyrexperter


EU har satsat mångmiljonbelopp på att
bygga upp PLO:s ”polis”. Nu har det av-
slöjats att de blivit specialister - på tortyr….
Brittiska säkerhetsmän har bl a utbildat dem
i ”aggressive questioning techniques“.
Nu erkänner t o m höga Fatahledare att
”polisen” sysslar med misshandel, tortyr
och mord….
Britterna har därför fått ett nytt uppdrag:
Att utbilda en intern utredningsenhet i
Judéen och Samarien för att dämpa över-
greppen.

Läs mera i Daily Mail