onsdag, juli 15, 2020

Något ovanligt: Liberala författare FÖR yttrandefrihet....I Sverige var det så länge sedan att man glömt att det går:
Liberala och socialistiska författare kräver yttrandefrihet även för oliktänkande (d v s konservativa)
kollegor. I Sverige vore det naturligtvis en omöjlighet, men i USA går det... 
Här får vi nästan dagligdags se motsatsen: Kända vänstermänniskor, väl försörjda av systemet, kräver att alla oliktänkande ska tystas och bojkottas för olika tankebrott.
  
Salman Rushdie, Paul Berman och  J K Rowling är några av de 150 liberala författare och skribenter som skrivit på ett upprop mot den tilltagande censuren, bojkotter mot oliktänkande och att människor stigmatiseras, får sparken och offentligt mobbas för att de sagt något som avviker från åsiktskorridoren.
Man menar att den debattkultur som idag odlas där offentliga personer blir persona non grata och karaktärmördas för att de inte till hundra procent är politiskt korrekta eller sticker ut i någon fråga är djupt osund och att samhället måste värna om den öppna debatten och rätten att få tycka olika.
De publicerar dessutom uppropet i vänstertidskriften Harper´s,
vilket säkert svider i skinnet på vänstern...  

Det fria utbytet av information och idéer – livskraften för ett liberalt samhälle blir dagligen allt mer begränsat. Vi hade förväntat oss detta av den radikala högern, men vi ser att censuren tilltar allt mer i vår egen kultur: en intolerans mot motsatta uppfattningar med publik skamning och utfrysning till följd”, skriver man.

Författarna pekar vidare på hur vanligt det har blivit att åsikter som vänstermänniskor inte håller med om eller ogillar inte längre bemöts, istället uppmanas det till bojkott, nedtystning och hämnd. Detta menar man görs inte minst av ledare inom kulturella och vetenskapliga institutioner som straffar de som ”tyckt fel” och sparkar journalister, redaktörer som publicerat något som inte faller den politiska korrektheten i smaken eller förläggare som drar in böcker av rent ideologiska skäl.

Journalister förbjuds att skriva om vissa ämnen. Professorer utreds för att ha citerat litterära verk i klassrummet och en forskare sparkas för att ha spridit en akademisk studie”, fortsätter man och konstaterar att censurkulturen är oacceptabel och destruktiv.

Författarna betonar att de vill värna om det vänsterliberala samhället och måste naturligtvis lägga in en klackspark mot president Trump, men anser att det ”demokratiska inkluderande” som man vill åstadkomma bara kan möjliggöras genom att ta ställning mot den censurkultur som nu frodas i vänsterliberala kretsar.
Oavsett argumenten kring varje händelse så har resultatet alltid blivit allt smalare gränser för vad som får sägas utan hot om repressalier”, konstaterar man.
Då: Skampålen  
Idag: De hade fått sitt Twitterkonto permanent avstängt...

Avslutningsvis menar man att den kvävande atmosfär som finns i samhället idag i slutändan kommer att skada den fria debatten och att det korrekta sättet att besegra ”dåliga idéer” är genom att bemöta dem med argumentation och övertygelse, inte genom att tysta och censurera.

Som författare behöver vi en kultur som har rum för mer experimenterande, risktagande och även misstag. Vi behöver bevara möjligheten att vara oense utan att det leder till digra professionella konsekvenser. Om vi inte försvarar själva grunden som vårt arbete bygger på så kan vi inte förvänta oss att allmänheten eller staten ska försvara det åt oss.


När får vi se något liknande i ett svenskt censurorgan som DN eller Sydsvenskan ? Nej, naturligtvis en omöjlighet... Kulturredaktionerna är fullt sysselsatta med att skriva listor över vilka som ska stängas av från Facebook eller Twitter denna månaden.