onsdag, april 11, 2018

Norsk biståndsorganisation bötfälls för terrorstöd


Den kapitalstarka organisationen med över 2.000 anställda
som bedriver en mycket blandad verksamhet (bl a nio
asylhotell i Norge) har pumpat in tiotals miljoner i
terrororganisationer som Hamas, PFLP, DFLP
och olika iranska myndigheter. Samtidigt har
man uppburit omfattande stöd för sina projekt från
amerikanska USAID. Genom att missbruka bidragen

För att undvika en dom för terrorfinansiering
ingick Folkehjelpen häromdagen en förlikning
med amerikanska justiedepartementet 
som innebar att man betalade ett skadestånd
på 2,025 miljoner dollars (ca 20 miljoner
kronor).

Norsk Folkehjelp tvangs redan 2013
staten för försnillade biståndsmedel.

Inte oväntat försvarar sig den hårt trängda
Folkehjelpen genom att angripa den
amerikanske advokat som uppmärksammade
amerikanska myndigheter på missbruket.
"rettskriger for Israel" och påstår att
hans arbete hotar "humanitär hjälp".

Om det är "humanitärt" att hjälpa terrorregimen
Hamas att fortsätta sitt våldsregemente mot
Ja, då kan man bara önska advokaten lycka till med
att driva fram fler åtal mot terrorfinansierande
biståndsorganisationer.

Nästa gång kanske SIDA och Svenska
Kyrkan ?


NGO-Monitor följer penningflödet från framförallt
Europa till den internationella terrorismen.
Se uppslagsordet Sweden på deras hemsida.
Enligt UD:s officiella siffror ska Sverige pumpa
in 1,5 miljarder kronor i Hamas och den
fallfärdiga PLO-regimen under 2015-19.
Inte konstigt att Wallström får en terrormedalj
av största storleken....