söndag, mars 15, 2015

Socialdemokraternas broderparti hyllar kvinnliga terrorister


 
Fatah, socialdemokraternas broderparti, firade nyligen
sina kvinnliga terrorister. Framförallt Dalal Mughrabi,
kvinnan som 1978 mördade 38 civila israeler,
varav 13 barn vid två busskapningar nära Tel
Aviv. Dådet kallas kustvägsmassakern.

 


Överraskande nog tycks varken Mona Sahlin eller
Veronica Palm hunnit närvara...


Särskilt Palm, riksdagens ledande antisemit, skulle
känt sig riktigt hemma hos Fatahs antisemiter.

Fatah ägnar terroristen och barnamördaren Mughrabi
en veritabel kult. Skolor, danstrupper och torg upp-
kallas efter henne och barnen i PLO:s skolor får
lära sig att hennes dåd utgör ett föredöme för
varje ung blivande terrorist.

**
Se mera hos MXp