söndag, augusti 25, 2013

Patriark: "De kristna får betala för utlandets makthunger"

 
Den maronitiska kyrkans patriark Bechara
Boutros Rai, utpekade i en intervju i Vatikan-
radion USA som ansvarigt för Muslimska Brödra-
skapets maktövertagande i stora delar av Mellan-
östern. USA sponsrade islamisternas maktöver-
tagande med miljarder dollars. Samtidigt teg de
(och EU) helt om att 1½ miljon kristna fördrevs
från Irak. På samma sätt tiger man idag om hur
de kristna mördas eller fördrivs från Syrien.
**
Utländska makter försöker skaffa sig ekonomiskt
och politiskt inflytande över Mellanöstern genom
att hetsa till ökat folkhat mellan sunni och shia
och mot de kristna minoriteterna. På så sätt har
man totalt förstört vad de kristna byggt upp under
1400 år.
Patriarken har upprepade gånger varnat Väster-
landet för att sponsra Muslimska Brödraskapets
jihad mot Syrien. Hittills för döva öron i
Washington och Bryssel...
**
 
"Some Western and Eastern powers are fomenting
all of these conflicts. We are seeing the total de-
struction of what Christians managed to build in
1,400 years" in terms of peaceful cohabitation with
Muslims, he said.
The patriarch, whose church is in full communion
with the Vatican, said Christians were "paying the
price" of outside interference in both Egypt and Syria.
"I have written to the Holy Father twice to describe
what is happening. I appeal again to the Holy Father,
who only talks about peace and reconciliation," said
the Maronite leader, who was made cardinal in 2012."
***
Inflytelserika Catholic Exchange
kommenterar Obamas pro-MB-politik.