tisdag, juli 19, 2011

Ship to Hamas kapar franskt fartyg


Vid middagstid meddelade kaptenen på
det franska fartyget Dignite al Karama
på väg till Egypten att de 16 passagerarna
nu kapat fartyget och tycks styra mot
Gaza. Den franske kaptenen uppgav sig
inte längre ha någon kontroll över seglatsen.
Passagerarna anförs av den svenske med-
borgaren Dror Feiler.
The vessel's declared destination was Egypt  
but when the Navy contacted the ship Tuesday,
the captain said that at some points in the sail
the passengers took over the ship and made
him change course to Gaza Strip.  
The military believes he is trying to shrug off
responsibility for changing the ship's declared
destination.
kaptenen och styr fartyget mot hamnen
i Ashdod för pass- och tullkontroll.
***
IDF Spokesman om fartyget
*
Jerusalem Post