torsdag, februari 22, 2018

Säkerheten kollapsar på flygplatser

Denna viktiga funktion läggs ut på entrepenad till
lägstbjudande privata säkerhetsbolag.
Jag har tidigare visat hur terrorister som senare
på Kastrup. På Berlins nya storflygplats anställde
Securitas hade personalbrist och hyrde in en
underentrepenör, som hyrde in en under-
entreprenör etc. Och vips hade man en
terrormisstänkt salafist, dessutom utan
uppehållstillstånd i Tyskland, på en känslig
nyckelpost...
Jihadister har idag en förmåga att ständigt dyka upp
inom alla typer av säkerhetsklassade jobb. Inte bara
ordningsvakter utan även poliser har alltoftare ett
mycket dubiöst förflutet och underliga bekanta.
På svenska polishögskolor står platser tomma trots
skriande polisbrist. En "lösning" har ju varit att
ständigt sänka inträdeskraven och anordna
preparandkurser för icke-läs-och-skrivkunniga
invandrare.
Resultat: vi håller på att få en poliskår
som vi knappast kan lita på....

Och i Stockholm anställde SL en dömd terrorist i
företagets säkerhetstjänst. När han efter en tid
avvek till kalifatet tog han med sig nycklar och
säkerhetskoder...
På många säkerhetskänsliga arbetsplatser
umgås man lika sorglöst med säkerheten.


Nu avslöjas en ny säkerhetsskandal på Sveriges flygplatser.
Bolaget Aviator som sköter bl a bagagehantering och
transporter av mat och vatten till planen har mycket
allvarliga säkerhetsbrister. Nyanlända syrier, som
varken behärskar engelska eller svenska, tillåts
arbeta inom flygplatsernas säkerhetsområden.
De har inte heller genomgått ordentlig
säkerhetskontroll.
SÄKERHET. Det råder intern kris inom flygplatsföretaget Aviator, enligt nya uppgifter till Samtiden. Mångfald verkar gå före säkerhet. Detta sedan man börjat anställa nyanlända migranter som varken talar engelska eller svenska och inte förstår säkerhetsrutinerna.

Samtidens artikel om att Aviator anställer nyanlända syrier har uppmärksammats internt. Kritiken handlar om att flygplatsföretaget tummar på säkerheten och anställer nyanlända av ekonomiska skäl, med argument om mångfald. Det råder missnöje inom personalen och företagets kunder står frågande inför avsteg från rutinerna som företagets personal gör. Detta bottnar i bristande kompetens bland de nyanlända som anställts samt säkerhetsproblem som företagsledningen inte tar tag i.

”De som arbetar för Aviator kan varken svenska eller engelska, vilket reglerna förutsätter. Dessutom har Aviator ansvar för mer än bagagehantering. Man beräknar vikt och balans i planen åt piloterna. Trots det ställs inga krav på utbildning”, säger en källa inifrån företaget till Samtiden.